Jak wygląda upadłość konsumencka w Krakowie?


Mieszkańcy Krakowa i okolic mierzący się z nadmiernym zadłużeniem mogą skorzystać z sądowej procedury oddłużania dostępnej w ramach upadłości konsumenckiej. W mieście znajduje się sąd upadłościowy przyjmujący wnioski osób fizycznych zainteresowanych upadłością. Wiele osób zastanawia się, jak w praktyce wygląda upadłość konsumencka w Krakowie. Z jakimi wyzwaniami i kosztami należy się liczyć?

Mamy praktyczne doświadczenie w prowadzeniu spraw na terenie województwa małopolskiego. Dzisiaj dzielmy się Tobą obserwacjami i wnioskami z ostatnich kilku lat pracy. W tym czasie kilka razy zmieniały się przepisy oraz składy orzekające. Kierunek wykładni przepisów oraz praktyka samych sądów nie uległa znaczącym przeobrażeniom. Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak długo oczekuje się w Krakowie na upadłość konsumencką
  • czy warto składać wniosek o upadłość osoby fizycznej w Krakowie
  • jak orzekają sędziowie w Krakowie oraz na jakich syndyków można trafić

To część z tematów poruszonych w ramach tego wpisu. Znajdziesz tutaj cenne informacje i wskazówki opracowane na bazie unikalnych doświadczeń w reprezentacji klientów współpracujących z zespołem Wyzerowanych. Wierzymy, że odszukasz wartościowe dla siebie treści, które pomogą w ustaleniu czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.

Jakie miejscowości obejmuje sąd upadłościowy w Krakowie?

Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na terenie Małopolski rozpatruje m.in. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Siedziba sądu znajduję się na ulicy o nazwie Przy Rondzie 7 (w okolicach Ronda Mogilskiego). Poza obszarem miasta i powiatu krakowskiego, swoją właściwością obejmuje także takie miejscowości jak:

  • Oświęcim, Wadowice, Wieliczka
  • Chrzanów, Miechów, Myślenice
  • Nowy Sącz, Nowy Targ, Zakopane

Wydział upadłościowy w Krakowie stanowi jeden z najprężniej działających ośrodków w całym kraju. To tutaj spływa najwięcej w regionie wniosków o upadłość pisanych przez konsumentów i przedsiębiorców. Stanowisko Przewodniczącego Wydziału od wielu lat piastuje doświadczony i zasłużony sędzia Janusz Płoch.

Należy dodać, że na terenie Małopolski znajduje się jeszcze jeden sąd zajmujący się postępowaniami upadłościowymi. Mamy na myśli Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy. Osoby mieszkające w tamtych okolicach powinny skierować pisma dot. ogłoszenia upadłości właśnie do tego wydziału.

Jak długo czeka się na ogłoszenie upadłości w Krakowie?

Przepisy prawa upadłościowego podają, że wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być rozpatrzony w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia. Wszelkie braki formalne wniosku powodują, że termin ten ulega wydłużeniu do czasu przedłożenia kompletnego i prawidłowo uzupełnionego wniosku. Dlatego warto skupić się na skrupulatnym wypełnieniu formularza upadłościowego i zgromadzeniu wymaganej dokumentacji.

Wydział upadłościowy w Krakowie, jako jeden z największych w Polsce, zmaga się z rosnącą liczbą spraw zakładanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Na stronie internetowej sądu możemy znaleźć sprawozdanie statystyczne za I półrocze 2023 roku. Zgodnie z jego treścią w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. do sądu wpłynęło 627 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Trzeba przyznać, że jest to imponująca liczba. Do każdej sprawy losowany jest sędzia, którego zadaniem jest zapoznanie się z treścią wniosku i załączonych dokumentów. Po przeanalizowaniu sprawy wydawane jest merytoryczne postanowienie (w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie zapadają wyroki).

W sprawozdaniu możemy również odnaleźć informację o okresie rozpatrywania spraw (od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji). W przypadku upadłości konsumentów najwięcej spraw rozpatrywanych jest w okresie powyżej 3 do 6 miesięcy (41,5%). Następnie w okresie powyżej 6 do 12 miesięcy (35%). Istnieją również przypadki, w którym orzeczenie wydano do 15 dni od dnia rejestracji wniosku (1,3%).

Przytoczone statystyki jasno pokazują, że 3/4 wniosków upadłościowych załatwianych jest w okresie od 3 do 12 miesięcy. Decydując się na oddłużanie w ramach upadłości konsumenckiej w Krakowie dobrze mieć na uwadze, że na upadłość trzeba będzie poczekać. W tym czasie można gromadzić dokumentację potrzebną dla syndyka oraz skupić się na poprawie wysokości swoich zarobków.

Jak orzekają sędziowie w Krakowie?

Z dotychczasowej współpracy z naszymi klientami wynika, że sądy krakowskie przed podjęciem decyzji o warunkach oddłużenia szczegółowo badają sytuację osobistą dłużnika. W szczególności wymagają przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość ponoszonych kosztów, osiąganych zarobków lub trudną sytuację zdrowotną W działaniach tych nie ma nic nadzwyczajnego – podejmując tak ważną decyzję, należy dokładnie zbadać wszystkie istotne dla sprawy okoliczności.

Na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych na próżno szukać wyroków/postanowień o sprawach upadłościowych zamieszczonych przez Sąd Rejonowy lub Okręgowy w Krakowie. W takim przypadku warto sięgnąć do obwieszczeń publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub pojawiających się na tablicy obwieszczeń Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Sukiennice i pomnik Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie

Można tam przykładowo podejrzeć jak wygląda postanowienie o ustaleniu plany spłaty wierzycieli wydawane na koniec postepowania upadłościowego. Dla osoby zainteresowanej rozpoczęciem procesu oddłużania w ramach upadłości konsumenckiej, to lektura zdecydowanie godna polecenia. Oczywiście orzeczenie wydane w naszej sprawie nie będzie idealną kopią wyszukanego postanowienia. Sama konstrukcja orzeczenia będzie jednak bliźniaczo podobna (o ile sąd ustali plan spłaty).

Pamiętajmy, że sytuacja każdej osoby zadłużonej jest na swój sposób wyjątkowa i niepowtarzalna. Dlatego nie warto kierować się poradami zapewniającymi, że przy określonej kwocie zadłużenia i liczbie wierzycieli plan spłaty – przykładowo – nie będzie wyższy niż 300 zł przez 36 miesięcy. Wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań, w tym od możliwości zarobkowych oraz kosztów utrzymania dłużnika.

Czy Kraków jest dobrym miejscem na upadłość?

Wydział upadłościowy w Krakowie rozpatruje rocznie setki wniosków o ogłoszenie upadłości. Pracujący tam sędziowie, referendarze, protokolanci na co dzień zmagają się ze wieloma praktycznymi problemami. Liczba prowadzonych postępowań oraz znaczny stopień ich skomplikowania (w szczególności przy upadłościach przedsiębiorców) przekładają się bezpośrednio na jakość wydawanych orzeczeń.

Według danych dostępnych na witrynie internetowej sądu, obecnie w wydziale orzeka 21 sędziów oraz 4 referendarzy sądowych. Tak znaczna liczba stanowisk uzasadniona jest rosnącymi potrzebami krakowskiego sądu. Spraw z roku na rok przybywa, więc stopniowo rozrasta się sam wydział odpowiedzialny za upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Osoby składające wniosek o upadłość konsumencką w Krakowie mogą liczyć na rzetelną obsługę swojej sprawy. Wśród orzeczników nie brakuje osób podejmujących szybkie i konkretne decyzje. Przy odrobinie szczęścia można otrzymać orzeczenie o upadłości w okresie nieprzekraczającym 2 miesięcy. To naprawdę solidny wynik – w terminie przewidzianym w ustawie.

Warto podkreślić, że osoby pracujące na co dzień przy upadłościach w Krakowie potrafią sprawnie obsługiwać portal Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Posiadanie tych umiejętności i ich praktyczne wykorzystanie pozwala na utrzymanie dynamiki postępowania. Obrót korespondencji elektronicznej przebiega znacznie szybciej niż w przypadku formy papierowej.

Syndyk w Krakowie – na kogo mogę trafić ?

Listę syndyków posiadających swoją siedzibę w Krakowie można znaleźć na portalu publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych w zakładce „Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych”. Pamiętajmy, że syndyk to funkcja pełniona w postępowaniu upadłościowym. Osoby, które mogą być powołane do zajmowania tego stanowiska wykonują zawód doradcy restrukturyzacyjnego. Dlatego wyszukiwarka obejmuje doradców, a nie syndyków. Wszystko jasne?

Decyzję o wyborze syndyka podejmuje sąd wydający postanowienie o upadłości konsumenckiej. W treści orzeczenia znajdziemy informację o osobie wyznaczonej do pełnienia tej funkcji – z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru licencji. Osoba zadłużona nie ma wpływu na to, kto będzie przypisany do jej sprawy. Według przepisów sąd wyznaczając syndyka bierze pod uwagę liczbę:

  • liczbę prowadzonych spraw
  • doświadczenie zawodowe
  • dodatkowe kwalifikacje

Na podstawie wymienionych kryteriów zostanie przypisany nam odpowiedni syndyk. Po ogłoszeniu upadłości podejmie on próbę nawiązania kontaktu wykorzystując dane podane we wniosku. W zależności od praktyki przyjętej u syndyka, osoba zadłużona otrzyma wezwanie w formie telefonicznej lub papierowej do wskazania i wydania majątku. Najczęściej właśnie tak wygląda początek relacji z syndykiem.

Według danych dostępnych w wyszukiwarce KRZ w Krakowie posiada swoją siedzibę 111 doradców restrukturyzacyjnych (stan na dzień 11 września 2023). Trzeba przyznać, że jest to całkiem imponująca liczba – sąd przydzielający osobę do konkretnej upadłości ma w kim wybierać. Należy wziąć tutaj małą poprawkę, ponieważ nie wszystkie osoby tam wpisane wykonują czynnie swój zawód.

Bazylika Mariacka w Krakowie z chrupiącym obwarzankiem na pierwszym planie

Jeśli chodzi o podejście syndyków do samych dłużników i ich spraw, to tutaj nie ma jednolitej praktyki. Niektórzy zamykają postępowania nawet w ciągu kilku miesięcy. Dla innych upadłości nie są priorytetem i realizacja ustawowych obowiązków zajmuje im więcej czasu. Pewnym wyzwaniem dla syndyków jest sam portal KRZ – stale się rozwija i wymaga od syndyków nauki nowych funkcjonalności. Do tego dochodzą częste przerwy techniczne i pojawiające się tam błędy, z którymi trzeba sobie jakość radzić.

Utrzymanie dobrej relacji z syndykiem może pozytywnie wpłynąć na bieg naszej sprawy. Współpraca w obszarze likwidacji majątku, udzielanie odpowiedzi na kierowane zapytania, opiniowanie pism i wniosków syndyka – to wszystko oddziałuje na czas prowadzenia postępowania upadłościowego. Bez względu na którego syndyka trafimy – obowiązują te same zasady współpracy (ich prawną podstawę znajdziemy również w przepisach).

Prawnik od upadłości konsumenckiej w Krakowie – jak wybrać?

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata), to przed podjęciem współpracy warto zweryfikować czy znajduje się na liście prowadzonej przez samorządy zawodowe. W przypadku radców prawnych listę osób uprawnionych do wykonywania zawodu prowadzi Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie (dostępna tutaj). Wystarczy wpisać nazwisko osoby, z której usług zamierzamy skorzystać.

Następny krokiem jest sprawdzenie, w jakiej dziedzinie prawa specjalizuje się konkretny prawnik. Biorąc pod uwagę specyfikę działania wydziałów upadłościowych w Polsce, wysoką zmienność przepisów oraz wyzwania związane z Krajowym Rejestrem Zadłużonych, najlepsza będzie osoba z doświadczeniem oraz specjalizacją w prowadzeniu spraw upadłościowych konsumentów.

Planty (park miejski) otaczające Stare Miasto

Jeśli prawnik/kancelaria publikuje treści dotyczące tematyki upadłości konsumenckiej – artykuły na blogu, odcinki podcastu/video lub prowadzi grupę tematyczną, to dobrze zapoznać się z przekazywanymi tam informacjami. Na podstawie udostępnianej tam wiedzy łatwiej będzie wyrobić sobie zdanie o posiadanych przez niego kompetencjach.

Dobrym pomysłem jest również zapoznanie się z opiniami klientów widniejącymi na wizytówce Google kancelarii lub profilu na Facebooku. Znaczna liczba pozytywnych opinii może świadczyć o profesjonalizmie oraz wysokich kompetencjach wybranego przez nas pełnomocnika. Oczywiście, to powinno mieć wyłącznie charakter pomocniczy.

Upadłość konsumencka w Krakowie – od czego zacząć?

Decydując się na wystartowanie z upadłością konsumencką w Krakowie warto umówić się na spotkanie z lokalną kancelarią zajmującą się upadłościami. Główną zaletą takiego rozwiązania będzie powierzenie swojej sprawy osobom posiadającym wiedzę nie tylko o przepisach, ale również dysponujących praktyką w tym obszarze (znaczne ważniejszy aspekt). Jeśli zaistnieje potrzeba spotkania w cztery oczy, przekazania dokumentów lub zastępstwa przed sądem na rozprawie, to wtedy również nie będzie problemów.

Na spotkaniu otrzymamy więcej informacji na temat postępowania upadłościowego – z wyjaśnieniem jego głównych etapów oraz zasad oddłużenia. Jeśli zdecydujemy się na podjęcie współpracy, to pozostanie tylko podpisanie umowy oraz udzielenie pełnomocnictwa procesowego. Machina oddłużania zostanie wprawiona w ruch – przejdziemy do etapu gromadzenia dokumentacji, projektowania treści uzasadnienia, ustalania spisu wierzycieli. W tych czynnościach powinna pomóc kancelaria.

W przypadku nawiązania współpracy z naszą kancelarią klient otrzymuje pełne wsparcie na każdym etapie postępowania. Pomagamy zebrać potrzebne dokumenty, piszemy uzasadnienie oraz wysyłamy gotowy wniosek do sądu upadłościowego. Jeśli po drodze powstanie potrzeba udzielenia odpowiedzi na wezwanie sądu lub innych organów postępowania, to ten obowiązek spoczywa po naszej stronie. Opiekujemy się klientami i udzielamy potrzebnych porad do momentu pozytywnego zakończenia procesu oddłużania.

Jeśli doczytałeś do tego momentu, to świadczy, że poważnie myślisz nad naprawieniem swojej sytuacji finansowej. To naprawdę dobrze. Podjęcie tej kluczowe życiowej decyzji wymaga odwagi i determinacji w osiągnięciu celu. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że rozpoczęcie działań na wczesnym etapie, pozwoli istotnie ograniczyć koszty dochodzone przez wierzycieli na etapach sądowych.

Decyzja należy do Ciebie, wybierz odpowiedzialnie.

upadłość konsumencka w Krakowie

Author: Konrad Siekierda

Date: 18/09/2023