Upadłość konsumencka w Tarnowie – wiesz jak przebiega postępowanie?


Nadmierne zadłużenie wpływa bezpośrednio na stan finansów oraz życie prywatne samych dłużników. Osoby pozostające w tarapatach finansowych stawiają czoło piętrzącym się zobowiązaniom, nachalnej windykacji oraz wszechobecnej drożyźnie. Na początku próbują własnymi siłami poradzić sobie z długami dokonując spłat na rzecz wierzycieli. Gdy środków brakuje pozostaje rodzina, przyjaciele, znajomi, a nawet sąsiedzi.

W pewnym momencie sytuacja staje się na tyle skomplikowana, że konieczne staje się rozpoczęcie procedury oddłużania. Jednym z możliwych rozwiązań jest upadłość fizyczna osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli upadłość konsumencka. To zyskujące na popularności narzędzie umożliwiające uzyskanie dogodnych warunków spłaty i częściowe umorzenie długów, stanowi dla wielu osób jedyną deskę ratunku.

Z przedstawionego artykułu dowiesz się, jak wygląda proces upadłości w Sądzie Rejonowym w Tarnowie. W szczególności w jaki sposób funkcjonuje sam sąd, kto w nim orzeka, w jakim terminie rozpatrywane są wnioski upadłościowe oraz na jakiego syndyka możemy trafić. Wszystkie te informacją na pewno przybliżą Ci instytucję upadłości i pomogą w zrozumieniu jego celu, czyli spłaty wierzycieli oraz oddłużenia wnioskodawcy.

Gdzie znajduje się sąd upadłościowy w Tarnowie?

W przypadku Tarnowa oraz okolicznych miejscowości istnieje możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką bezpośrednio w biurze podawczym. Siedziba Sądu Rejonowego w Tarnowie (SR) znajduje się przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 27. W pobliżu zlokalizowana jest również siedziba Prokuratury oraz Zakład Karny. Sprawy upadłościowe rozpatruje V Wydział Gospodarczy. Nie zostawiajmy więc wniosku w okienkach przeznaczonych dla wydziałów cywilnych.

Szczegółowe informacje nt. lokalizacji biura podawczego oraz godzin jego działania dostępne są na stronie sądu. Według danych dostępnych na dzień projektowania artykułu biuro zlokalizowane jest na parterze budynku w pokoju nr 19 i obsługuje interesantów w następujące dni:

 • poniedziałek: 8.00 – 18.00
 • wtorek-piątek: 8.00 – 15.45

Na stronie internetowej SR znajdziemy informacje, że sąd nie posiada miejsc parkingowych przeznaczonych dla uczestników postępowań sądowych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się parkingi miejskie pozwalające na zostawienie pojazdu na czas wizyty. Jeśli mieszkamy w okolicy, można również rozważyć skorzystanie z usług komunikacji miejskiej.

Lokalizacja SR w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27

Na tle okolicznych zabudowań bez trudu dostrzeżemy potężny budynek wymiaru sprawiedliwości z niebieskimi fragmentami elewacji przed wejściem. Dla osób niepełnosprawnych zainstalowano specjalny podjazd umożliwiający dostanie się do środka. Tarnowski sąd obejmuje swoją właściwością miasto oraz gminy:

 • Lisia Góra, Pleśna, Radłów
 • Skrzyszów, Tarnów
 • Wojnicz, Wierzchosławice

Szczegółowy wykaz miejscowości podlegających pod tarnowski sąd znajdziemy w pliku dostępnym na stronie internetowej (sprawdź tutaj). Jeśli zdecydujemy się na złożenie wniosku za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), to tam również należy wskazać sąd do którego powinno trafić pismo. Dlatego rzetelnie sprawdźmy pod który wydział dokładnie podlegamy, żeby ustrzec się niepotrzebnych komplikacji.

Kto orzeka w wydziale upadłościowym w Tarnowie?

Obecnie w wydziale odpowiedzialnym za rozpatrywanie spraw upadłościowych orzeka 4 sędziów. Dodatkowo do pomocy oddelegowano 2 referendarzy oraz 2 asystentów. Pełną obsadę kadrową wydziału gospodarczego sprawdzimy tutaj. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę wniosków upadłościowych należy się spodziewać, że skład osobowy w najbliższym czasie znacznie się powiększy. Trend ten możemy zaobserwować również w innych wydziałach orzekających w sprawach niewypłacalnych dłużników na terenie całego kraju.

Każdy z sędziów posiada niezbędną wiedzę teoretyczną obejmującą tematykę upadłości konsumenckiej oraz doświadczenie w orzekaniu w postępowaniach cywilnych. Wnioskując o oddłużenie jako osoba fizyczna warto pamiętać, że tutaj znajdą zastosowanie reguły dowodowe określone w procedurze cywilnej. W rezultacie powinniśmy wykazać okoliczności powoływane w treści wniosku na podstawie dostępnych nam dowodów (dokumenty dotyczące zadłużenia, raport BIK, korespondencja od komornika).

Dworzec kolejowy w Tarnowie przy Placu Dworcowym

Chociaż wydział upadłości w Tarnowie nie należy do największych, to nie zmienia to faktu, że sędziowie działają na tych samych przepisach prawa. Nie nastawiajmy się na taryfę ulgową. Klucz to sumienne przygotowanie do procesu. W szczególności zapoznajmy się z podstawowymi zasadami obowiązującymi w upadłości – sposób zarządzania majątkiem, reguły dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz metodologia ustalania planu spłaty wierzycieli.

Jak szybko sąd upadłościowy w Tarnowie rozpatruje wnioski o upadłość konsumenta?

Tempo rozpatrywania spraw upadłościowych zależy od kilku podstawowych czynników, do których zaliczamy: stopień obłożenia pracą konkretnego sędziego, poziom skomplikowania sprawy, biegłość w obsłudze portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Każdy z nich wpływa na ostateczny termin załatwienia sprawy i wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Osobie zadłużonej zależy, żeby orzeczenie zapadło jak najszybciej. Jest to w pełni zrozumiałe, tym bardziej gdy sytuacja finansowa pogarsza się z miesiąca na miesiąc i coraz trudniej jest spiąć budżet domowy. Skutek upadłości w postaci zawieszenia postępowań egzekucyjnych pozwala na złapanie głębszego oddechu od narastającego zadłużenia.

Poszukując informacji dotyczących czasu rozpatrywania spraw upadłościowych warto zapoznać się z okresowymi sprawozdaniami statystycznymi. Są one regularnie składane przez sądy powszechne do Ministerstwa Sprawiedliwości. W przypadku Tarnowa ostatnie dane statystyczne obejmują pierwsze półrocze 2023 r. Zaprezentowana tabela ogranicza się do spraw prowadzonych w systemie KRZ (stan prawny od 1 grudnia 2021).

Postępowania dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zostały oznaczone symbolem GU „of”. Z przedstawionej tabeli wynika, że w pierwszej połowie 2023 r. łącznie rozpatrzono 105 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wpadły również 3 postępowania prowadzone wobec przedsiębiorców.

Z tego blisko 30% rozstrzygnięto w okresie powyżej 1 do 2 miesięcy, czyli w terminie zalecanym przez ustawodawcę. Ponad 16% szczęśliwców otrzymało postanowienie w terminie do 15 dni. Trzeba przyznać, że tempo wręcz ekspresowe. Natomiast sprawy rozpatrywane powyżej 12 miesięcy stanowią niecałe 5%.

Porównując te wyniki z terminami załatwiania spraw o ogłoszenie upadłości w sądach zlokalizowanych na terenie aglomeracji miejskich (Warszawa, Kraków, Katowice), sąd w Tarnowie wypada niezwykle pozytywnie. Można pokusić się o stwierdzenie, że dynamika załatwiania spraw niewypłacalnych konsumentów jest tutaj na wysokim poziomie.

Dedykowana Grupa dla osób zadłużonych, dołączysz?

Specjalnie dla osób zainteresowanych tematyką oddłużania i upadłości konsumenckiej założyliśmy dedykowaną Grupę na Facebooku. Działa pod nazwą Upadłość konsumencka – porozmawiajmy o oddłużaniu. Dołączając do nas uzyskasz dostęp do eksperckiej wiedzy oraz możliwość nawiązania znajomości z innymi osobami borykającym się z trudnościami finansowymi.

Link do Grupy znajdziesz >>>tutaj<<<

Możesz tam śmiało zadawać pytania na interesujące Cię zagadnienia. Istnieje również opcja dodawania postów anonimowo, co oznacza że nie ma konieczności ujawniania nikomu swojej tożsamości. Dodatkowo grupa ma charakter zamknięty i dostęp do niej posiadają wyłącznie osoby zaakceptowane przez administratora.

Dołącz teraz!

Gdzie znajdę rachunki do wniesienia opłat w upadłości konsumenckiej?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką obciążone jest opłatą sądową. Aktualnie wynosi ona 30 zł. Trzeba przyznać, że jest to stosunkowo niewiele jak za szansę na oddłużenie i rozpoczęcie życia na nowo. Zgadzasz się? Płatności możemy dokonać bezpośrednio w kasie sądu lub zlecając przelew bankowy na właściwy rachunek sądu. Lista rachunków dostępna jest na stronie głównej (sprawdź tutaj). Oczywiście wpłata wędruje na rachunek dochodów budżetowych.

Wybierając wariant z przelewem warto zapoznać się z wytycznymi sądu co do zakresu informacji wpisywanych w treść zlecenia, w szczególności podajemy takie dane jak:

 • imię i nazwisko wpłacającego
 • nazwa sądu i wydziału do którego jest kierowana wpłata
 • określenie strony przeciwko której wnoszony jest pozew (o ile dotyczy)
 • sygnatura akt, o ile jest już nadana

Jeśli chodzi o opłaty, to w przypadku skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika, pojawi się obowiązek wniesienia opłaty skarbowej. Jej wysokość to 17 zł. Tutaj podmiotem właściwym do przyjęcia opłaty będzie Miasto i Gmina Tarnów. Rachunek znajdziemy w biuletynie informacji publicznej (ustalisz tutaj). Istnieje również opcja dokonania wpłaty bezpośrednio w kasie urzędu.

Syndyk z Tarnowa – na kogo mogę trafić?

W treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości sąd zamieści informację o osobie wyznaczonej do pełnienia funkcji syndyka. Stanowisko to mogą objąć wyłącznie osoby dysponujące licencją doradcy restrukturyzacyjnego oraz legitymujące się wpisem na listę doradców prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełna listów osób uprawnionych do piastowania funkcji syndyka dostępna jest w portalu KRZ w zakładce „Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych”.

Według danych z wyszukiwarki KRZ w Tarnowie działa 5 syndyków (5:0 dla mężczyzn). Warto wiedzieć, że na syndyka sędzia może wyznaczyć osobę mającą siedzibę poza właściwością sądu tarnowskiego. Nie występuje tutaj rejonizacja (działanie na obszarze określonego przepisami rewiru), jak w przypadku komorników. Przykładowo, Sąd Rejonowy w Tarnowie ogłosił upadłość dłużnika zamieszkałego w Bochni, a do pełnienia funkcji syndyka wyznaczył doradcę mającego siedzibę w kancelarii w Krakowie. Taki scenariusz jest możliwy.

Mauzoleum generała Józefa Bema w Parku Strzeleckim w Tarnowie

Jeśli chodzi o samo podejście syndyków do osób zadłużonych, to nie należy bać się spotkania lub rozmowy telefonicznej. Na pewno dobrym pomysłem będzie solidne przygotowanie przed wizytą, w tym zabranie dokumentacji dotyczącej zadłużenia oraz posiadanego majątku. Same spotkania najczęściej odbywają się w miejscu zamieszkania dłużnika lub bezpośrednio w kancelarii syndyka. Zawiadomienie o terminie spotkania otrzymamy telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną.

Czy warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką w Tarnowie?

Wydział upadłościowy w Tarnowie działa stosunkowo szybko i sprawnie. Ze względu na znacznie mniejszą liczbę postępowań (względem Krakowa lub Rzeszowa) jest w stanie na bieżąco obsługiwać spływające do niego pisma. Osoby, którym dosłownie pali się grunt pod stopami, najpewniej będą zadowolone z czasu rozpoznania wniosku. Trzeba przy tym pamiętać, że ogłoszenie upadłości to pierwszy krok na ścieżce do oddłużenia.

Dodatkową zaletą wnioskowania o upadłość bezpośrednio w Tarnowie jest sprawna obsługa Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Osoby pracujące w wydziale potrafią wykonywać w portalu KRZ wszystkie niezbędne czynności. To automatycznie przekłada się na dynamikę sprawy i możliwość jej rychłego zakończenia. W szczególności bez problemów uzyskamy dostęp do akt sprawy lub odbierzemy korespondencję sądowa za pośrednictwem portalu.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Tarnowie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji z jednym z naszych konsultantów. Odpowiemy na pojawiające się pytania i doradzimy w wyborze dogodnej formy oddłużenia. Formularz kontaktowy znajdziesz tutaj.

upadłość konsumencka w Tarnowie

Author: Konrad Siekierda

Date: 12/11/2023

10 popularnych błędów we wniosku o upadłość konsumencką


Napisanie wniosku o upadłość konsumencką jest zadaniem wymagającym wiedzy prawnej oraz doświadczenia w prowadzeniu spraw upadłościowych. W dobie cyfryzacji postępowań sądowych i uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) niezbędne są również umiejętności umożliwiające sprawne poruszanie się po systemach teleinformatycznych. W innym przypadku przyjdzie nam uczyć się na własnych błędach. To może okazać się czasochłonne i kosztowne.

Zebraliśmy w jednym miejscu najczęściej pojawiające się nieprawidłowości we wnioskach upadłościowych. Lista została ograniczona do dziesięciu punktów. Pokazujemy błędy i wyjaśniamy, w jaki sposób należałoby to zrobić poprawnie. Przed zabraniem się za pisanie wniosku o upadłość warto wiedzieć gdzie uniknąć niepotrzebnej pomyłki. Chyba się zgodzisz z nami?

Całe zestawienie opracowaliśmy na podstawie doświadczeń zabranych przez zespół Wyzerowanych w prowadzeniu spraw upadłościowych konsumentów. Patrząc na upadłość z perspektywy syndyka, pełnomocnika wierzyciela oraz samego dłużnika doskonale rozumiemy wyzwania i możliwości stojące przed każdym z uczestników postępowania. Chcesz poznać tę perspektywę? Przeczytaj artykuł.

1. Sporządzenie wniosku na niewłaściwym formularzu

Pierwszym krokiem prowadzącym do rozpoczęcia procesu sądowego oddłużania jest złożenie wniosku. Obecnie osoby fizyczne mogą złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli zdecydujemy się na pierwszy wariant, to wzór obowiązującego formularza odszukamy w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2015 roku (dostępne tutaj). W aktach spraw upadłościowych znajdziemy wnioski sporządzone na nieaktualnym formularzu lub złożone z jego całkowitym pominięciem.

Kiedy decydujemy się na wysyłkę wniosku w formie elektronicznej mamy do wyborów dwa rodzaje wniosków dłużnika o ogłoszenie upadłości. Pierwszy z nich oznaczony numerem 30001.1 jest dedykowany niewypłacalnym przedsiębiorcom. Natomiast formularz o numerze 20177.5 zaprojektowano z myślą o zadłużonych konsumentach. Przed podjęciem prac nad uzupełnianiem wniosku sprawdźmy, czy na pewno wybraliśmy właściwy formularz.

Aktualna wersja portalu KRZ nie przewiduje funkcjonalności pozwalającej na migrację danych między formularzami. W sytuacji gdy zorientujemy się, że uzupełniliśmy niewłaściwy formularz, to wszystkie wprowadzone tam dane i wgrane dokumenty trzeba będzie wprowadzić raz jeszcze. Kilka dodatkowych godzin pracy spędzonych z portalem sądowym sprawi, że zapamiętamy go na długi czas.

2. Pominięcie informacji o dokonanych czynnościach prawnych

W treści wniosku opisujemy czynności prawne dokonane w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą jego złożenia. W szczególności mamy na myśli czynności związane z nieruchomościami, akcjami lub udziałami w spółkach. Przykładowo, 6 miesięcy przed złożeniem wniosku upadłościowego zbyliśmy 100 akcji spółki XYZ. Bez względu na to jaki rodzaj umowy zawarliśmy (sprzedaż, zamiana, darowizna), to i tak należałoby ujawnić informację o tej transakcji.

W samym formularzu zaprojektowano specjalny checkbox ułatwiający złożenie oświadczenia o braku czynności obejmujących nieruchomości, akcje i udziały. Jego zaznaczenie spowoduje, że nie musimy załączać odrębnego pliku lub wpisywać tej informacji w innej części wniosku. Natomiast w przypadku, gdy doszło do takich transakcji, to opisujemy je precyzyjnie w następnej rubryce wniosku.

Oświadczenia osoby zadłużonej obejmują także czynności prawne, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł. Do zbioru takich czynności zalicza się na przykład sprzedaż samochodu, sprzętu RTV i AGD, biżuterii lub kryptowalut. Katalog jest praktycznie nieograniczony – zasadniczą rolę odgrywa wartość aktywów stanowiących przedmiot obrotu.

Tutaj podobnie jak przypadku wcześniejszego oświadczenia możemy ograniczyć się do zaznaczenia checkboxa (o ile nas dotyczy). Jeśli dokonaliśmy takiej transakcji, to szczegółowo opisujemy przedmiot czynności, jej rodzaj oraz inne istotne według nas okoliczności. Dodatkowo do wniosku można dołączyć dokument potwierdzający dokonanie czynności prawne, np. umowę sprzedaży pojazdu.

3. Brak informacji o przysługujących należnościach

Majątek osoby zadłużonej powinien być w całości ujawniony w treści wniosku upadłościowego. Zatajanie i ukrywanie mienia może doprowadzić do umorzenia postępowania, a w skrajnych przypadkach nawet do odpowiedzialności karnej. Pamiętajmy o tym ważnym obowiązku. W sekcji dotyczącej wykazu majątku mamy przewidziane specjalne miejsce na należności. Przyjęto podział na dwa podstawowe rodzaje, czyli:

 • należności wobec banków i SKOK
 • należności wobec innych podmiotów

Wiesz czym jest należność? Wytłumaczę na przykładzie. Przyjmijmy, że mamy założony rachunek płatniczy w banku XYZ. Przechowujemy tam fundusze w kwocie 500 zł. Jednocześnie w placówce spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ABC założyliśmy lokatę w wysokości 1000 zł. Pewnego dnia zapukał do nas bliski przyjaciel i poprosił o udzielenie pożyczki w kwocie 2000 zł na zakup samochodu. Wszystkie wymienione uprawnienia do otrzymania zwrotnego świadczenia pieniężnego będą stanowiły nasze należności.

W spisie należności skrzętnie zakreślamy każdą wyodrębnioną w tabeli pozycję. Podajemy dane podmiotu zobowiązanego do wypłaty pieniędzy, wysokość wierzytelności, walutę oraz termin zapłaty. Na etapie postępowania upadłościowego syndyk podejmie próbę odzyskania wymienionych tam wierzytelności. W przypadku niepowodzenia należy spodziewać się próby sprzedaży lub wnioskowania o wyłączenie tego aktywa z masy upadłości.

W wielu wnioskach nie odszukamy żadnych informacji o przysługujących nam wierzytelnościach. Dopiero na etapie właściwego postępowania upadłościowego dochodzi do ustalenia przez syndyka, że upadły korzysta z rachunków bankowych i deponuje w nich swoje pieniądze. Pamiętajmy, żeby w dacie składania wniosku upadłościowego uwzględnić środki zgromadzone na rachunkach płatniczych. One również stanowią składnik majątku podlegający zgłoszeniu.

4. Przeoczenie spisu wierzytelności spornych

Wierzytelności sporne to dla wielu osób mierzących się z wnioskiem o upadłość temat niezrozumiały i zawiły. Nie za bardzo wiadomo, jakie dokładnie informacje powinny się tam pojawić. Efekt jest taki, że do sądu trafia wniosek bez spisu wierzytelności spornych lub jakiegokolwiek oświadczenia o ich istnieniu. Osoba weryfikująca dokumenty bez wątpienia zauważy tę wadę i wezwie do uzupełnienia braku. Takie działanie jest w pełni uzasadnione. Przepisy prawa upadłościowego wprost wymagają złożenia spisu.

Formularz wniosku upadłościowego dostępny w KRZ przypomina nam o wspomnianym obowiązku. Podobnie jak w przypadku spisu wierzycieli, wymieniamy tutaj dane identyfikujące wierzyciela (nazwa, siedziba, adres), wysokość wierzytelności i termin jej zapłaty. Dodatkowo określamy, w jaki zakresie kwestionujemy istnienie wierzytelności (w części/w całości) oraz podajemy uzasadnienie przyjętego stanowiska. Na etapie postępowania upadłościowego syndyk dokładnie przyjrzy się wymienionym tam wierzytelnościom.

Pewnie zastanawiasz się, które wierzytelności powinny się tam znaleźć? Przyjmijmy, że zaciągnęłaś pożyczkę w kwocie 1000 zł i umówiłaś się, że w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty dokonasz zwrotu kwoty 1500 zł. W międzyczasie dostajesz wezwanie do zapłaty 2100 zł. Jeśli nie zgadzasz się treścią wezwania, bo umowa stanowiła inaczej, to co do kwoty 600 zł wierzytelność będzie sporna. Nie uznajesz jej istnienia, czyli ją kwestionujesz według nazewnictwa przyjętego w formularzu.

5. Nieprecyzyjne i lakoniczne uzasadnienie wniosku

O temacie pisania uzasadnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można przygotować gruby przewodnik. W rozmowach z klientami podkreślamy, że jest to jedna z najważniejszych jego części i trzeba podejść do tego poważnie. Wcześniejsze zebranie i przeanalizowanie dokumentacji potwierdzającej podnoszone tam okoliczności, to absolutne minimum. Tymczasem w praktyce przekonujemy się, że jest to część potraktowana po macoszemu z licznymi nieścisłościami i niedopowiedzeniami. Nie idźmy tą drogą.

Poświęcenie kilku godzin na zapoznanie się z dokumentacją, a następnie opracowanie spójnej i logicznej historii zadłużenia zaprocentuje w przyszłości. Oszczędzimy dodatkowej pracy sędziemu oraz syndykowi podejmującemu czynności w oparciu o zawarte tam dane. Na temat projektowania uzasadnienia do wniosku upadłościowego napisaliśmy oddzielny artykuł (znajdziesz tutaj).

W formularzu wniosku widnieje informacja, że pole opisowe pozwala na wprowadzenie do 2000 znaków. To stosunkowa niska liczba, jak na wyczerpujące przedstawienie okoliczności prowadzących do niewypłacalności. Mamy jednak opcję, żeby załączyć treść uzasadnienia, jako zewnętrzny plik. Wtedy nie martwimy się ograniczeniami, co do liczby znaków. Warto tylko pamiętać, że wielkość pliku nie może przekraczać 8 MB.

6. Niewskazanie terminów zapłaty wierzytelności

Elementem wniosku o upadłość osoby fizycznej jest spis wierzycieli. To właśnie tam zamieszczamy dane dotyczące podmiotów wobec, których jesteśmy zadłużeni. W specjalnie zaprojektowane rubryki wpisujemy m.in. nazwę wierzyciela, jego adres, NIP, wysokość wierzytelności oraz termin zapłaty. W przyszłości syndyk będzie mógł wykorzystać te informacje do wysłania zawiadomień o ogłoszeniu upadłości i wezwania wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń.

Osoby wypełniające wniosek często pomijają rubrykę dotycząca terminu zapłaty. Z naszego doświadczenia wynika, że brak tej informacji zostanie zakwalifikowany przez sąd, jako brak formalny. W rezultacie zostaniemy wezwani do jego usunięcia pod rygorem zwrotu wniosku. Trudność z ustaleniem terminu zapłaty pojawia się głównie w sytuacji, gdy nie dysponujemy dokumentami dotyczącymi zadłużenia (przykładowo umowa pożyczki, umowa kredytu gotówkowego).

Pewnie zastanawiasz się, w jaki sposób ustala się termin zapłaty? Załóżmy, że zawarliśmy umowę pożyczkę 1000 zł z terminem zwrotu na dzień 30 listopada 2023 r. Jeśli nie spłaciliśmy pożyczkodawcy, to właśnie ta data powinna znaleźć się w treści wniosku upadłościowego. W portalu KRZ mamy dedykowane miejsce do wpisania wierzycieli i przysługujących im wierzytelności, ewentualnie można wgrać plik zewnętrzny spełniający ustawowe wymagania.

7. Podanie osiąganych przychodów za niewłaściwy okres

Wśród pojawiających się błędów znajduje się prawdziwa perełka. Chodzi o podanie przychodów osiągniętych przez osobą zadłużoną w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o upadłość. Przykładowo, jeśli wniosek składamy 1 listopada 2023 roku, to bierzemy na warsztat okres zarobkowy rozpoczynający się od 1 maja tego samego roku. Nawet jeśli przychód miał charakter jednorazowy – dostaliśmy darowiznę od rodziców w kwocie 5000 złotych – to i tak, należy go wymienić.

W formularzu wniosku dostępnym w portalu KRZ zaprojektowano specjalną tabelę pozwalającą na wprowadzenie informacji o przychodach. W dostępnych tam rubrykach wpisujemy tytuł uzyskania przychodu (na przykład wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, świadczenie emerytalne), wartość przychodu w kwocie netto lub brutto oraz inne istotne kwestie (przykładowo, że środki objęte są egzekucją komorniczą).

Zwróćmy uwagę, że nad tabelą widnieje wyraźny komunikat ze wskazaniem 6-miesięcznego okresu. Tymczasem w praktyce występuje wiele wniosków, gdzie dłużnicy uwzględniają tylko 1 miesiąc. W dodatku niekoniecznie jest to miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku. Zwracajmy uwagę na takie szczegóły – to wszystko zostaje potem utrwalone w aktach sądowych i może przemawiać na naszą niekorzyść.

8. Brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wniosku

Przepisy prawa upadłościowego nakładają na osobę zadłużoną wnioskującą o upadłość poświadczenia prawdziwości danych zamieszczonych w treści wniosku. Składając takie oświadczenie miejmy świadomość, że poświadczenie nieprawdy może skutkować odpowiedzialnością karną. Przestępstwo podania nieprawdziwych danych jest sankcjonowane karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Potraktujmy sprawę poważnie i dopilnujmy, żeby podane tam informacje były rzetelne i zgodną z prawdą.

W elektronicznej wersji wniosku składanego z wykorzystaniem formularza o numerze 20177.5, oświadczenie o prawdziwości danych można złożyć bezpośrednio w jego treści lub załączając zewnętrzny plik (przykładowo w formacie PDF uwierzytelniony podpisem zaufanym). W formularzu znajduje się specjalnie miejsce do wgrywania załączników. W sytuacji, gdy wniosek jest składany przez pełnomocnika, to pozostaje nam wyłącznie druga opcja.

Jeśli zorientujemy się, że w złożonym przez nas wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej brakuje oświadczenia o prawdziwości danych, to możemy ten brak samodzielnie uzupełnić. Nie ma potrzeby, żeby czekać na wezwanie sądu. Brakujące oświadczenie dosyłamy w odrębnym piśmie lub korzystamy z opcji korekty wadliwego wniosku (istnieje dedykowana funkcjonalność w KRZ). Takie działanie z wyprzedzeniem przełoży się pozytywnie na czas rozpatrywania sprawy – sąd nie będzie wzywał do uzupełnienia braków formalnych.

9. Niepodpisanie wniosku o upadłość konsumencką

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien być podpisany bezpośrednio przez osobę zadłużoną lub pełnomocnika działającego w jej imieniu. Bez względu na to, czy sam wniosek będziemy składać w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy KRZ – niezbędnym wymogiem jest złożenie podpisu/uwierzytelnienie się. W wersji papierowej wystarczy odręcznie podpisać się pod wnioskiem. Natomiast w wersji elektronicznej mamy do wyboru kilka opcji:

 • Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (wymagane wcześniejsze podpisanie umowy z dostawcą podpisu, wniesienie opłaty oraz przejście procesu potwierdzenia tożsamości)
 • Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (w ramach którego możemy złożyć podpis z wykorzystaniem profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel lub e-dowodu)

Opcje wymienione w drugim punkcie są bezpłatne. W zależności od wariantu potrzebna będzie dedykowana aplikacja na telefon, urządzenie pozwalające na odczytanie danych zawartych w warstwie elektronicznej dowodu lub aktywny Profil Zaufany. Jak widać mamy wiele możliwości potwierdzenia swojej tożsamości.

Pomimo tych licznych ułatwień do sądów upadłościowych w całej Polsce wciąż wpływają wnioski niezawierające podpisu. Trudno jednoznacznie określić, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Czy wynika to ze zwykłej nieuwagi, a może osobom składającym wniosek brakuje wiedzy, o tym jak skutecznie złożyć podpis przez portal KRZ?

10. Niepokrycie opłaty sądowej

Złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynosi ona 30 zł. Środki przekazujemy na rachunek bankowy właściwego sądu. Numer rachunku znajdziemy na witrynie internetowej organu sądowego. Płatności możemy dokonać korzystając m.in. z przelewu bankowego.

Wydaje się, że wykonanie tych czynności nie powinno sprawić większych trudności. W praktyce wiele wniosków trafiających na dziennik podawczy sądu jest obarczanych tym błędem. Konsekwencją tego niedopatrzenia jest wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wtedy należy dosłać potwierdzenie wniesienia opłaty i wniosek będzie dalej procedowany.

Uchybienie temu terminowi powoduje, że wniosek zostanie zwrócony, a więc nie wywoła żadnych skutków z nim związanych. Ten fakt nie zamyka drogi do ponownego złożenia wniosku. Tym razem bez braków formalnych i innych nieprawidłowości. W miarę możliwości pilnujmy, żeby składać pisma spełniające wymogi określone w przepisach prawa upadłościowego i procedury cywilnej.

Jak złożyć wniosek o upadłość bez błędów?

Pierwszy krok to zapoznanie się z wymogami formalnymi przewidzianymi dla wniosku o upadłość konsumenta. Wyczytamy je z przepisów prawa upadłościowego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Mając wiedzę o podstawach prawnych przechodzimy do formularza wniosku. Papierowego albo cyfrowego – w zależności od tego, którą ścieżkę składania uznaliśmy za dogodniejszą.

Następnie uzupełniamy wybrany formularz – dokładnie i bez pospiechu czytamy instrukcje i wstawiamy potrzebne dane. Dołączamy również dokumenty potwierdzające stan niewypłacalności i inne istotne dla sprawy okoliczności. Całość opłacamy, podpisujemy i wysyłamy do sądu upadłościowego. Teraz pozostaje czekać na rozstrzygnięcie lub ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków. W okresie do 6 miesięcy powinno zapaść merytoryczne orzeczenie.

Jeśli stwierdzisz, że nie radzisz sobie z uzupełnieniem wniosku – nie wiesz jakie informacje należy podać w poszczególnych rubrykach, w jaki sposób skonstruować uzasadnienie lub które dokumenty wysłać do sądu, to możesz skorzystać ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Na pokładzie Wyzerowanych znajdziesz doradcę restrukturyzacyjnego i radcę prawnego z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu upadłości konsumentów (na bezpłatną konsultację umówisz się tutaj).

Błędy we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Author: Konrad Siekierda

Date: 19/10/2023

Prawnik od upadłości konsumenckiej – na co zwracać uwagę?


Jesteś na etapie poszukiwania prawnika, który poprowadzi Twoją sprawę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i zastanawiasz się, na kogo się zdecydować? Trafiłaś na artykuł opisujący 6 rzeczy wartych rozważenia w procesie wyboru pełnomocnika od upadłości. W prostych słowach wyjaśniamy na czym polega sekret udanej i godnej polecenia współpracy. Z naszego artykułu dowiesz się:

 • jak znaleźć prawnika od upadłości konsumenckiej
 • jakie cechy i predyspozycje powinien mieć prawnik od upadłości
 • jak wybrać prawnika spełniającego Twoje oczekiwania

Wierzymy, że po przeczytaniu tego wpisu będzie Ci łatwej wybrać prawnika do poprowadzenia sprawy upadłościowej. Mając wiedzę o kluczowych kryteriach doboru pełnomocnika, podejmiesz w pełni świadomą decyzję. Może mieć ona wpływ nie tylko na Twoje życie, ale również Twoich najbliższych. Gotowa, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów? To zaczynamy.

1. Specjalizacja w prawie upadłościowym konsumentów

Decydując się na wybór prawnika do sprawy upadłościowej, warto szukać osób specjalizujących się w konkretnej dziedzinie prawa. W naszym przypadku będzie to prawo upadłościowe obejmujące konsumentów, czyli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Informację o obszarze specjalizacji znajdziemy na witrynie internetowej sprawdzanej kancelarii.

Dlaczego warto szukać osób ze specjalizacją?

To proste. Takie osoby na bieżąco śledzą zmiany przepisów i rozumieją działające tam mechanizmy prawne. Potrafią chronić interesy swojego klienta z wykorzystaniem pełnego arsenału prawnego. Wiedzą jak działa prawo upadłościowe w teorii i praktyce. Mają za sobą nie jedną batalię sądową i cenne doświadczenie. Zdobyte kompetencje pozwalają na umiejętne szacowanie ryzyka oraz przyjęcie skutecznej strategii oddłużania.

Obecnie prawnicy i kancelarie prawne chętnie dzielą się swoją wiedzą – piszą artykuły i publikują wpisy w mediach społecznościowym. Na etapie poszukiwań dobrze będzie zapoznać się z ich treścią i wyrobić sobie własne zdanie. Można zobaczyć w jaki sposób się komunikuje, jak zwraca się do klientów i co najważniejsze – czy zna się na swojej pracy.

Z naszego doświadczenie wynika, że dla klientów oprócz twardych kompetencji merytorycznych, szczególnie ważne są: możliwość bezpośredniego kontaktu z prawnikiem, bieżące informowanie o postępach w sprawie oraz wsparcie mentalne w trudnych momentach postępowania (na przykład przed spotkaniem z syndykiem). Zanim podpiszesz umowę o reprezentację konieczne dopytaj o wymienione aspekty.

2. Prowadzenie spraw upadłościowych na terenie naszego sądu rejonowego

Sama teoretyczna wiedza o postępowaniach upadłościowych nie wystarczy, żeby z sukcesem przejść przez cały proces sądowego oddłużania. Równie istotne jest doświadczenie osoby zajmującej się niewypłacalnością. Mamy tutaj na myśli praktyczne umiejętności zdobyte w prowadzeniu spraw w konkretnym wydziale upadłościowym. Trzeba wiedzieć, że każdy wydział posiada swoją specyfikę funkcjonowania – jego organizacja oraz aprobowane przez sędziów linie orzecznicze mogą się istotnie różnić w poszczególnych częściach Polski.

Dlatego trafionym pomysłem będzie skorzystanie z kancelarii/prawnika działającego na lokalnym rynku. Przykładowo, jeśli zamierzamy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w Krakowie, to na obszarze miasta i okolic szukamy potrzebnego wsparcia prawnego. Zaletą takiego rozwiązania jest m.in. możliwość bezpośredniego spotkania i rozmowy z naszym pełnomocnikiem oraz szybki obieg dokumentów (wystarczy zostawić w siedzibie kancelarii).

Alternatywą jest współpraca w formie on-line. Tutaj głównym środkiem komunikacji są rozmowy telefoniczne, korespondencja elektroniczna lub videospotkania. Dla osób mniej zaznajomionych z technologią cyfrową będzie to stanowiło znaczne utrudnienie. Ten sposób współpracy rekomendujemy osobom pewnie czującym się w środowisku internetowym oraz potrafiącym sprawnie obsługiwać aplikacje internetowe.

W większości polskich miast, w których zlokalizowane są sądy rejonowe obsługujące postępowania upadłościowe, bez problemu znajdziemy kancelarie specjalizujące się w upadłościach. Pamiętajmy, żeby szukać pełnomocników wśród osób profesjonalnie zajmujących się reprezentacją w sądach – radcowie prawni, adwokaci, doradcy restrukturyzacyjni. Osoby te posiadają państwowe uprawnienia zawodowe do świadczenia pomocy prawnej. Co więcej, są nadzorowani przez organy samorządowe i państwowe.

3. Sprawne obsługiwanie Krajowego Rejestru Zadłużonych

Od 1 grudnia 2021 r. akta w sprawach upadłościowym prowadzone są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe – Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). To właśnie przez portal KRZ sąd lub syndyk doręczają korespondencję w sprawie. Odpowiedzi na otrzymane pisma należy również udzielić w formie elektronicznej – korzystając z dostępnych w bazie formularzy.

W założeniu konta użytkownika może pomóc nam profesjonalny pełnomocnik – o ile potrafi pracować w środowisku KRZ. Dlatego jedną z podstawowych umiejętności naszego pełnomocnika powinno być biegłe obsługiwanie portalu sądowego. W przeciwnym wypadku będziemy zdani na dobrą wolę syndyka – może dodatkowo wysyłać pisma na podany mu adres e-mail lub pocztą tradycyjną.

Pamiętajmy, że Krajowy Rejestr Zadłużonych intensywnie się rozwija. Regularnie dodawane są nowe funkcjonalności wpływające na metodykę procedowania sprawy upadłościowej. Syndycy chętnie sięgają do wprowadzanych tam udogodnień. W szczególności lubią zaskakiwać swoją kreatywnością w doręczaniu pism i prezentacji danych dotyczących postępowania.

Profesjonalny pełnomocnik powinien znać i rozumieć zasady działania portalu

W szczególności zasady doręczenia korespondencji z wykorzystaniem portalu KRZ, reguły prowadzenia akt sprawy przez syndyka oraz sposoby inicjowania postępowań wpadkowych (na przykład w jaki sposób złożyć wniosek o podniesienie kwoty wynagrodzenia niepodlegającej zajęciu).

Z naszego doświadczenia wynika, że klienci potrzebują dodatkowego wsparcia w obsłudze tego portalu. Zwracają uwagę, że mają trudność w poruszaniu się po systemie i odnajdywaniu potrzebnych im informacji. W pełni zgadzamy się z podnoszonymi uwagami. Zdobycie biegłości w obsłudze portalu wymaga odbycia dodatkowych szkoleń i praktycznego doświadczenia. Jeśli nie radzimy sobie z tym zadaniem, to warto zdać się na wsparcie profesjonalnego pełnomocnika.

4. Możliwość swobodnego kontaktu z pełnomocnikiem

Fundamentem współpracy z pełnomocnikiem powinno być wzajemne zaufanie oraz pełna wymiana informacji. Wbrew pozorom znalezienie godnej zaufania i spełniającej nasze oczekiwania osoby nie jest łatwym zadaniem. W sieci reklamuje się wiele firm zapewniających o szybkim i bezproblemowym oddłużeniu. Często są to podmioty nieposiadające żadnych kwalifikacji prawnych. Jedynym celem jest złowienie klienta i zamknięcie transakcji. Potem klient zostaje porzucony i jest zdany na samego siebie. Zastanów się, czy takiego wsparcia szukasz?

Profesjonalnych pełnomocników możesz zweryfikować poprzez sprawdzenie wpisu na listach prowadzonych przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych lub Okręgową Radę Adwokacką. W przypadku doradców restrukturyzacyjnych będzie to lista tworzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości dostępna w jednej z zakładek portalu KRZ. W każdym razie są to dane publicznie dostępne – w każdym momencie możesz zweryfikować kwalifikacje wybranego prawnika.

Pamiętajmy, że oddłużanie w ramach upadłości konsumenckiej jest długotrwałym procesem. Wybrany przez nas pełnomocnik będzie nam towarzyszył przez dłuższy czas, a nawet kilka lat

Z tego względu dopytajmy jak wygląda komunikacja z kancelarią prowadzącą naszą sprawę. Czy preferowany jest kontakt telefoniczny czy mailowy? Czy można wysyłać wiadomości również na Facebooku lub Whatsappie? Czy przewidziane są bezpośrednie spotkania w samej siedzibie? Wydaje się, że są to nieistotne sprawy i nie ma co sobie nimi głowy zawracać. W praktyce jest jednak inaczej. Szybka i bezpośrednia komunikacja to podstawa udanej współpracy na linii klient-pełnomocnik.

W zespole Wyzerowanych od samego początku stawiamy na rzetelną wymianę informacji i pełne wsparcie na każdym etapie postępowania. Nasi klienci w szczególności doceniają bezpośredni kontakt z prawnikiem prowadzącym sprawę oraz jego zaangażowanie. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów i nawiązać współpracę w swojej sprawie, umów się na bezpłatną konsultację z jednym z ekspertów. Na rozmowę zapiszesz się tutaj.

5. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Dodatkowym kryterium wyboru pełnomocnika może być jego aktywność w Internecie. Mając dostęp do sieci bez większych trudności sprawdzimy czy konkretny prawnik publikuje treści dotyczące interesujących nas tematów. W pierwszej kolejności skierujmy swoje kroki w kierunki witryny internetowej kancelarii i zapoznajmy się z artykułami blogowymi. Zwróćmy szczególną uwagę na daty publikacji oraz ich problematykę.

Na dalszym etapie możemy zobaczyć jak prawnik/kancelaria prezentuje się w mediach społecznościowych. Czy publikowane wpisy dotyczą upadłości konsumenckiej? Czy dzielą się doświadczeniem zdobytym w reprezentacji klientów przed sądami upadłościowymi? Czy podawane są przykłady z życia wzięte? Wszystko to ustalimy przyglądając się uważnie publikacjom.

Część prawników prowadzi także grupy i fora internetowe poświęcone tematyce upadłości konsumenckiej. Członkowie tych społeczności mogą zadawać pytania i dzielić się swoimi przemyśleniami na temat upadłości. Nasz zespół także prowadzi grupę na Facebooku dedykowaną upadłościom osób prywatnych. Funkcjonuje pod nazwą „Upadłość konsumencka – porozmawiajmy o oddłużaniu”. Zachęcamy do dołączenia – wystarczy kliknąć tutaj.

6. Rekomendacje i pozytywne opinie

Opinie na temat prawnika lub kancelarii znajdziemy w takich miejscach jak wizytówka Google, fanpage na Facebooku czy konto na LinkedIn. Na stronach internetowych kancelarii oddłużeniowych również można natknąć się na rekomendacje zostawione przez klientów. Zapoznanie się z ich większą liczbą pozwoli nam na poznanie mocnych i słabych stron poszczególnych firm. W szczególności warto przejrzeć wpisy z ostatnich miesięcy i zobaczyć na jakie aspekty działania kancelarii zwraca się najwięcej uwagi.

Oczywiście nie każdy specjalista od niewypłacalności jest aktywny w internacie i dba o swoją markę osobistą. Wtedy możliwości weryfikacji kandydata na naszego pełnomocnika procesowego są znacznie ograniczone. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy zdani na łaskę losu i nic nie możemy z tym zrobić. Wystarczy zadać pytanie na grupach tematycznych wymieniając konkretną osobę lub kancelarię.

Jeśli nie możemy uzyskać żadnych informacji o wybranym pełnomocniku, to powinna zapalić się nam lampka ostrzegawcza

Wtedy odpowiedzmy sobie na kilka podstawowych pytań. Czy ta osoba, rzeczywiście posiada kompetencje w upadłościach konsumenckich? Czy faktycznie zajmuje się tymi sprawami na co dzień? Co jeśli dopiero startuje ze swoimi usługami i nie posiada żadnego doświadczenia? Skąd mam wiedzieć, że jest osobą godną zaufania?

Potencjalnych pytań i pojawiających się wątpliwości będzie przybywać wraz z czasem poświęconym na analizę. Konkurencja w obszarze usług upadłościowych jest wysoka i bez większego wysiłku znajdziemy podmioty dysponujące bazą opinii i rekomendacji od swoich klientów.

Może się zdarzyć, że będą tam opisy sprzeczne ze sobą. Część osób będzie zadowolona z otrzymanych usług, a część wręcz przeciwnie. Zwróćmy uwagę na wpisy zawierające konkretne uwagi i spostrzeżenia – z nich wyciągniemy dla siebie najwięcej wartości.

Wiesz już jak wybrać prawnika do Twojej upadłości?

Zastosowanie wymienionych wskazówek istotnie podniesie szanse na znalezienie prawnika spełniającego Twoje oczekiwania. Przede wszystkim takiego, z którym możesz otwarcie porozmawiać o trapiących Cię zmartwieniach i codziennych wyzwaniach. Jeśli będzie do tego skuteczny, czyli zabezpieczy Twoje interesy, to bez wątpienia masz przed sobą idealnego kandydata na pełnomocnika. Przeszukując Internet przekonasz się, że lista dopasowanych do Ciebie osób jest krótsza niż początkowo zakładałaś.

To dobry znak, oznacza że wiesz czego chcesz i sumiennie przygotowałaś się do tego zadania. To w przyszłości zaprocentuje. Dzięki temu w sytuacjach kryzysowych będziesz miała u swojego boku profesjonalistę potrafiącego zachować zimną krew i zdrowy rozsądek. W czasie upadłości nie raz zdarzą się trudniejsze chwile i trzeba sobie z nimi umiejętnie radzić.

W rozmowach z naszymi klientami wielokrotnie słyszeliśmy, że upadłość to dla nich wielka szansa i jednocześnie wyzwanie. Nie wiedzą czy sobie poradzą z formalnościami oraz kontaktami z syndykiem i sądem upadłościowym. Dopiero szczera i oparta na pełnym zaufaniu rozmowa pozwala za zbudowanie podstaw do udanej współpracy w obszarze upadłości konsumenckiej.

prawnik od upadłości konsumenckiej

Author: Konrad Siekierda

Date: 10/10/2023

Ile kosztuje upadłość konsumencka?


Rozważając rozpoczęcie procesu oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej warto wiedzieć z jakimi wydatkami wiąże się ten krok. Tak ważna życiowa decyzja powinna być podjęta z pełną świadomością jej skutków. Sfera finansowa dla osób zadłużonych odgrywa niezwykle istotną rolę, więc kwestia kosztów upadłości konsumenckiej ma niebagatelne znaczenie.

Z tego artykułu dowiesz się, na jakie wydatki należy się przygotować wnioskując o upadłość. Oczywiście każda sprawa to osobna historia, dlatego pułap kosztów w poszczególnych przypadkach może się znacznie różnić. Nie zmienia to faktu, że część wydatków przyjmuje stałą wysokość i będzie identyczna w każdej upadłości.

Podejmując decyzje o upadłości należy mieć na uwadze, że pozostawanie przez długi czas w stanie niewypłacalności przyczynia się do dynamicznego wzrostu łącznej sumy zadłużenia. Odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą obecnie ponad 12% w skali roku. Sumę tę powiększają koszty związane z dochodzeniem roszczeń przed sądem i komornikiem.

1. Opłaty za dokumenty załączane do wniosku upadłościowego

Jednym z głównych zadań osoby zadłużonej starającej się o upadłość konsumencką jest wykazanie we wniosku, ze pozostaje w stanie niewypłacalności. Chodzi tutaj o sytuację, w której nie jesteśmy w stanie spłacać swoich wymagalnych długów, czyli takich co do których termin płatności upłynął. Przykładowo, jeśli termin zwrotu pożyczki był wyznaczony na dzień 10 sierpnia 2023 r., to roszczenie pożyczkodawcy jest wymagalne z dniem 11 sierpnia 2023 r.

Nierozłącznym elementem wniosku o upadłość są dokumenty związane z zadłużeniem. Idealnie sprawdzą się umowy kredytu, pożyczki, wezwania do zapłaty, ewentualne nakazy zapłaty/wyroki oraz korespondencja od komornika sądowego. Jeżeli nie jesteśmy w posiadaniu tych dokumentów, bo gdzieś nam się zawieruszyły to zawsze możemy wystąpić o wydanie ich odpisu.

Najczęściej wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Banki i firmy pożyczkowe posiadają indywidualnie ustalone cenniki. Cena jest często uzależniona od obszerności danego dokumentu (liczby stron). Natomiast w przypadku chęci uzyskania zaświadczenia o wysokości bieżącego zadłużenia lub historii spłaty kredytu ceny mogą dochodzić nawet do kilkuset złotych.

Do wniosków o upadłość konsumencką często załącza się raport z Biura Informacji Kredytowej. Koszt jego uzyskania wynosi obecnie 49 PLN. Po założeniu konta i uwierzytelnieniu się możemy pobrać dokument w postaci pliku PDF obejmujący nasze zadłużenie w instytucjach finansowych.

2. Opłata sądowa od wniosku o upadłość

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką wymaga wniesienia opłaty sądowej. Jej wysokość nie jest uzależniona od sumy zaciągniętych długów lub liczby wierzycieli. Aktualnie wynosi 30 PLN. Jest to jedyna opłata przekazywana do sądu, ponieważ w upadłości konsumenckiej nie wpłaca się zaliczki na pokrycie kosztów postępowania. Trzeba przyznać, że ustawodawca spojrzał przychylnym okiem na osoby zadłużone oszczędzając im dodatkowych wydatków.

Dla porównania przedsiębiorca wnioskujący o upadłość jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 1000 zł oraz zaliczki na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 6736,60 PLN (stan na sierpień 2023). Wysokość zaliczki odpowiada jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego. Informację tę ogłasza Prezes GUS.

3. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Osoby korzystające z usług pełnomocników będą również obciążone opłatą skarbową w wysokości 17 PLN. Wnosi się ją na rachunek urzędu gminy/miasta właściwego ze względu na położenie sądu rejonowego zajmującego się upadłościami. Dłużnik może skorzystać z pomocy takich fachowców jak:

 • radca prawny
 • adwokat
 • doradca restrukturyzacyjny

Wykonywanie każdego z wymienionych zawodów wymaga rozległej wiedzy prawnej i praktycznych umiejętności. Podejmując decyzje o wyborze konkretnego prawnika warto dowiedzieć się w jakich sprawach się specjalizuje i jakie osiąga rezultaty. Postępowanie upadłościowe konsumentów potrafi przysporzyć wielu problemów.

W zespole wyzerowanych mamy doświadczonych specjalistów do spraw upadłościowych osób fizycznych. Zdobyta specjalizacja oraz twarde kompetencje przekładają się na osiągane wyniki. Klienci cenią sobie nasze zaangażowanie w sprawę i szybki kontakt. Więcej na ten temat przeczytasz w zakładce o nas.

4. Honorarium pełnomocnika

Powierzenie sprawy upadłościowej kancelarii prawnej lub innemu wyspecjalizowanemu podmiotowi wiąże się zapłatą honorarium. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie. Nie ma tutaj żadnych stawek narzuconych odgórnie przez przepisy. To od konkretnego podmiotu będzie zależało na jaką kwotę wyceni oferowaną usługę. Wśród popularnych czynników cenotwórczych możemy z powodzeniem wyróżnić:

 • liczba wierzycieli
 • łączna kwota zadłużenia
 • poziom skomplikowania sprawy

Każdy z wymienionych elementów bez wątpienia wpływa na zakres pracy do wykonania przez usługodawcę. Przy większej liczbie wierzycieli należy poświęcić więcej czasu na gromadzenie dokumentacji. Trzeba też zweryfikować korespondencję od firm windykacyjnych, sądów i komorników.

Decydując się na zewnętrzne wsparcie pamiętajmy, żeby sprawdzić zakres usług świadczonych na naszą rzecz. Pełna obsługa powinna obejmować pomoc w sporządzeniu i wysłaniu wniosku o upadłość konsumencką oraz zastępstwo procesowe przed organami postępowania (sądem, syndykiem, ewentualnie sędzią-komisarzem). Dodatkowe usługi związane z upadłością najczęściej rozliczane są osobno.

5. Wykonanie planu spłaty wierzycieli

Postępowanie upadłościowe wobec konsumentów najczęściej kończy się ustaleniem planu spłaty wierzycieli. Jest to dokument, w którym sąd określa m.in. w jaki sposób nastąpi rozliczenie długów na rzecz wierzycieli uczestniczących w postępowaniu. Przykładowo, dłużnik będzie zobowiązany do pokrywania rat w kwocie 350 PLN/msc przez okres 36 miesięcy. Po skutecznym wykonaniu PSW sąd wydaje postanowienie o umorzeniu pozostałej części zobowiązań.

Posługując się przedstawionym przykładem dowiemy się, że łączna suma do pokrycia wyniesie 12 600 PLN. Dla osoby niemającej perspektyw na poprawę swoje sytuacji zarobkowej i posiadającej długi przekraczające 40 000 PLN, to fundamentalna redukcja zobowiązań. Dodatkowo płatności są rozłożone w czasie i uwzględniają możliwości zarobkowe osoby zadłużonej.

Przepisy upadłościowe określają, że plan spłaty może być ustalony na okres od 36 do 84 miesięcy. Zastanawiając się nad upadłością konsumencką dobrze byłoby rozważyć dwa podstawowe scenariusze. Jeden pozytywny, a drugi negatywny. W pierwszym plan spłaty obejmuje okres 36, a w drugim 84 miesięcy.

Natomiast wysokość miesięcznej raty jest kwestią wypadkową wielu czynników. Na jej poziom wpływają miedzy innymi koszty utrzymania osoby zadłużonej, jej sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy możliwości zarobkowe. Tutaj warto skonsultować się z osobami dysponującymi praktycznym doświadczeniem w prowadzeniu upadłości. Wykonując taką prognozę możemy wstępnie oszacować łączną wysokość potencjalnego planu spłaty.

Skąd wziąć pieniądze na upadłość?

Optymalnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z własnych oszczędności. Osoby świadczące pracę zarobkową lub pobierające emeryturę/rentę mogą odłożyć część pieniędzy i przeznaczyć je na usługi upadłościowe. Pomóc mogą również osoby z najbliższego otoczenia. Nieocenione będzie wsparcie rodziny, przyjaciół i znajomych. Przy odrobinie szczęścia i zaradności można z powodzeniem zgromadzić potrzebne fundusze.

Możemy również zdecydować się na prowadzenie sprawy bez udziału profesjonalnego pełnomocnika. Wtedy cała praca związana z przygotowaniem i wysłaniem wniosku, weryfikacją dokumentacji zadłużeniowej, udzielaniem odpowiedzi na wezwania sądu i syndyka spoczywa na naszych barkach. Znaczna liczba czynności do wykonania oraz skomplikowanie procedury upadłościowej przerastają niejednego dłużnika.

Nie ma się z resztą czemu dziwić. Przepisy prawa upadłościowego oraz sama procedura upadłościowa jest zawiła i w wielu przypadkach niejednoznaczna. Znajomość treści samych aktów prawnych nie wystarcza. Konieczna jest wieloletnia praktyka w obszarze upadłości konsumenckiej, ponieważ daje szersze spojrzenie na samo postępowanie i pojawiające się w nim wyzwania.

Doświadczeni eksperci potrafią zidentyfikować i wskazać klientowi ryzyka i konsekwencje z nim związane. Wielu rzeczy nie można wyczytać wprost z przepisów. Dopiero wnikliwa i wieloaspektowa analiza sytuacji osobistej dłużnika oraz przyczyn niewypłacalności prowadzi do prawidłowych wniosków. Nie mając wiedzy prawnej i ugruntowanej praktyki będzie nam o wiele trudniej uzyskać satysfakcjonujące warunki oddłużenia.

koszty upadłości konsumenckiej prowadzonej wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Author: Konrad Siekierda

Date: 03/08/2023

Gdzie szukać informacji o zadłużeniu? 6 sprawdzonych źródeł


Osoby zainteresowanie rozpoczęciem procedury oddłużeniowej muszą zmierzyć się z formularzem wniosku o upadłość. Elementem wniosku jest spis wierzytelności. Podajemy w nim dane wierzyciela, jego siedzibę, wysokość zadłużenia oraz termin płatności. Dodatkowo do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające stan niewypłacalności. Doskonale sprawdzą się wszelkiego rodzaju umowy pożyczki/kredytu, wezwania do zapłaty, korespondencja sądowa i od komorników.

Czasem bywa tak, że nie posiadamy tych dokumentów. Nie wiemy komu i ile jesteśmy winni. Przykładowo zmieniliśmy miejsce zamieszkania i zapomnieliśmy o dokumentach, a nowy najemca/właściciel dokonał ich zniszczenia. W innym przypadku dokumenty po prostu zawieruszyły się lub zostały wyrzucone bo stwierdziliśmy, że nie są nam do niczego potrzebne.

Z tego artykułu dowiesz się, do jakich podmiotów warto zwrócić się wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących zadłużenia. Dzięki temu ustalisz grupę swoich wierzycieli oraz skompletujesz dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dysponując zdobytą wiedzą możesz zdecydować się na wdrożenie innych środków, które w Twoim przypadku sprawdzą się najlepiej. Mamy sprawdzone rozwiązania dla różnych scenariuszy.

1. Wierzyciele

Banki i firmy pożyczkowe, w których zaciągnęliśmy długi są naszymi wierzycielami. To właśnie tam warto skierować swoje pierwsze kroki. Pozwoli to na ustalenie kwoty zobowiązania do zwrotu. Potrzebną informację powinniśmy uzyskać bezpośrednio w placówce bankowej. Można również skierować wniosek o wydanie zaświadczenia określającego wysokość bieżącego zadłużenia.

Wniosek wysyłamy w formie papierowej adresując pismo w placówce pocztowej. Wiele instytucji finansowych działających na rynku wprowadziła również możliwość składania wniosków on-line. Wypełniamy formularz w wersji cyfrowej i przesyłamy go do wierzyciela. Uwierzytelnienie wnioskodawcy następuje przez zalogowanie się do konta klienta lub złożenie podpisu elektronicznego.

W niektórych przypadkach wydanie dokumentu będzie wymagało wniesienia dodatkowej opłaty. O jej wysokości możemy dowiedzieć się z tabeli opłat i prowizji obowiązującej w danej jednostce. Należy przygotować się na wydatek w granicach 50-150 PLN. Dysponując takim dokumentem możemy wpisać w spisie wierzytelności stanowiącym element wniosku o upadłość konsumencką aktualną wysokość zadłużenia wobec konkretnego wierzyciela.

2. Firmy windykacyjne

Wierzyciele zmęczeni dochodzeniem swoich należności od dłużników decydują się na zatrudnienie firmy windykacyjnej. Na podstawie pisemnej umowy strony uzgadniają warunki współpracy. Windykator otrzymuje upoważnienie do podejmowania czynności mających na celu odzyskanie długu. Następnie windykatorzy nawiązują kontakt z osobą zadłużoną i podejmują próby ustalenia dogodnych warunków spłaty. W niedługim czasie do dłużnika spływają pisma, e-maile, wiadomości SMS wzywające do kontaktu i spłaty zadłużenia.

Podmioty windykujące posiadają wiedzę o wysokości zadłużenia, terminach płatności oraz samym źródle zobowiązania. W końcu bez tych informacji nie byliby w stanie skutecznie wykonywać swojej pracy. Dlatego poszukując informacji o zaciągniętych przez nas długach można zwrócić się do firmy windykacyjnej o:

 • podanie aktualnej kwoty zadłużenia
 • przesłanie odpisu umowy stanowiącej źródło kredytu/pożyczki
 • ewentualnie przesłanie umowy cesji (przelewu wierzytelności), jeśli dług został sprzedany

Na polskim rynku windykacją należności zajmują się takie firmy jak Kruk, Kaczmarski Inkasso czy Ultimo. Osoby zmagające się z problemami finansowymi mogły mieć styczność również z innymi podmiotami. Czasem obowiązki windykacyjne przejmują wyspecjalizowane kancelarie prawne. Ważne, że możemy uzyskać od nich potrzebną do wniosku upadłościowego informację.

3. Wywiadownie gospodarcze

Poszukując informacji o zadłużeniu warto skontaktować się z biurami informacji gospodarczej (BIG), potocznie nazywanymi wywiadowniami gospodarczymi. Są to podmioty prowadzące działalność komercyjną na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Gromadzą dane związane z długami zaciągniętymi przez przedsiębiorców i konsumentów.

W ramach swojej działalności biura dzielą się z innymi osobami (w tym organami administracji publicznej) zbieranymi informacjami. Dłużnik będący konsumentem raz na 6 miesięcy ma możliwość pobrania bezpłatnego raportu. Wcześniej należy założyć konto i przejść całą procedurę uwierzytelnienia. Ewentualnie przesłać wniosek o udostępnienie takich informacji pocztą tradycyjną.

Tutaj warto pamiętać, że wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy spełnione są łącznie określone w przepisach warunki. Przykładowo minimalna kwota długu wynosi co najmniej 200 PLN oraz jest on wymagalny co najmniej od 30 dni (licząc od terminu płatności). Do najpopularniejszych wywiadowni należą BIG Info Monitor oraz Krajowy Rejestr Długów (KRD).

4. Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Źródłem informacji o długach zaciągniętych w bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) oraz firmach pożyczkowych będzie Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Jest to instytucja utworzona przez Związek Banków Polskich. Na witrynie internetowej BIK możemy przeczytać, że posiada w swojej bazie informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,4 mln firm, rolników i innych podmiotów, w tym 845 tys. mikroprzedsiębiorców.

To co będzie nas interesowało to raport BIK. Zawiera on pełną historię kredytową oraz uwzględnia długi zapisane w bazie BIG Info Monitor. Powiązanie z wywiadownią gospodarczą nie jest przypadkowe – należą do tej samej grupy kapitałowej. Można go samodzielnie wygenerować i pobrać na stronie biura. Wcześniej należy założyć konto i przejść cały proces uwierzytelniania. Sam raport dostępny jest odpłatnie. Aktualna cena wynosi okrągłe 49 PLN.

Osoby zadłużone często załączają do wniosków o upadłość właśnie ten dokument. Pozwala on na wykazanie stanu niewypłacalności. W jego treści znajdziemy informacje o zaległościach w spłacie zobowiązań, dlatego sprawdzi się doskonale w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości (o ile źródłem długów są kredyty i pożyczki zaciągane w bankach, SKOK oraz firmach pożyczkowych).

5. Sądy

Po wyczerpaniu polubownych środków załatwienia sprawy wierzyciele mogą upomnieć się o swoje pieniądze w ramach postępowań sądowych. Do dłużników trafia korespondencja obejmująca wszelkiego rodzaju pisma pojawiąjące się w sprawach o zapłatę. Zawiera ona w szczególności pozwy, wezwania i zawiadomienia sądowe, nakazy zapłaty/wyroki. W dokumentach znajdziemy informacje o sądzie przed którym toczyło się postępowanie oraz sygnaturę.

W sprawach przegranych zostanie wydane orzeczenie określające wysokość przysługującej wierzycielowi należności głównej. Kwotę tę powiększą odsetki za opóźnienie oraz koszty postępowania. Sumując wymienione pozycje możemy ustalić wysokość zadłużenia względem wierzyciela, który wystąpił na drogę sądową. Jeśli nie dysponujemy egzemplarzem orzeczenia, to zawsze możemy wystąpić o jego wydanie. Wystarczy złożyć wniosek i załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za odpis (20 PLN).

Wiele orzeczeń dotyczących spraw o zapłatę wydawanych jest ramach elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Autorem orzeczeń jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachów w Lublinie, VI Wydział Cywilny. Na nakazie zapłaty wydanym w tym trybie znajdziemy indywidualny kod pozwalający na dostęp do elektronicznej wersji orzeczenia. Warto założyć konto w systemie EPU i ustalić, czy wierzyciele korzystali z tej ścieżki dochodzenia roszczeń.

5. Komornik sądowy

Wierzyciele dysponujący tytułem wykonawczym (na przykład wyrok sądowy opatrzony w klauzulę wykonalności) mogą złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. W takiej sytuacji do akcji wkracza komornik sądowy i podejmuje czynności prowadzące do odzyskania należności. Zajmowane są środki na rachunkach bankowych, wynagrodzenie za pracę, zwrot podatku dochodowego. Egzekucja toczy się do czasu pełnego zaspokojenia należności wierzyciela.

Należność dochodzona przed sądem powiększa się o koszty egzekucyjne, w tym opłaty pobierane przez komornika za podejmowane czynności (komornicy nie działają pro bono).Osoby zadłużone mogą zwrócić się do komornika z wnioskiem o udzielenie informacji obejmujących:

 • udostępnienie kopii tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę egzekucji
 • wskazanie kwoty wyegzekwowanych dotychczas środków
 • podanie kwoty pozostałej do spłaty na rzecz wierzycieli

Warto pamiętać, że w przypadku ogłoszenia upadłości postępowania egzekucyjne ulegają automatycznemu zawieszeniu z dniem wydania postanowienia. Następnie po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia ulegają umorzeniu. Skutek ten następuje z mocy samego prawa, więc komornicy wydają tylko postanowienia potwierdzający zaistniały stan prawny.

6. Urząd skarbowy i ZUS

Jeśli zalegamy w składkach na ubezpieczenie społeczne lub mamy długi w urzędzie skarbowym, to warto skierować się do organu odpowiedzialnego za ich naliczanie. Dla podatków dochodowych będzie to naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce naszego zamieszkania. Tam składamy wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zaległość podatkową.

W przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najlepiej skierować wniosek do oddziału właściwego terenowo. Najczęstszą przyczyną zaległości wobec ZUS są nieopłacone składki związane bezpośrednio z prowadzoną wcześniej działalnością gospodarczą. Odpowiedni wniosek możemy złożyć przez dedykowaną platformę ZUS PUE. Ewentualnie udać się osobiście do placówki lub skorzystać z usług operatora pocztowego.

Czy są inne źródła informacji o długach?

Stworzona przez nas lista nie ma charakteru zamkniętego. Oznacza, to że mogą istnieć inne miejsce, w których można dowiedzieć się o posiadanych długach. Tutaj ograniczyliśmy się do najczęściej pojawiających się w praktyce przypadków. Sytuacja każdej zadłużonej osoby wymaga indywidualnej i dokładnej analizy. Dopiero po jej przeprowadzeniu skierujemy swoje kroki do właściwego podmiotu.

Osoby zastanawiające się nad upadłością konsumencką powinny szczególnie wziąć sobie te rady do serca. Brak dokumentacji poświadczającej stan zadłużenia może doprowadzić do zwrotu wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Wtedy proces sądowego oddłużenia trzeba zaczynać na nowo. Wiele miesięcy pracy i przygotowań trzeba będzie powtórzyć. Dlatego tak ważna jest to kwestia.

gdzie szukać informacji o zadłużeniu

Author: Konrad Siekierda

Date: 30/07/2023

Czy syndyk przejmie ulgę na dziecko?


Osoby wychowujące dzieci mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej (tzw. ulga na dziecko). Uprawnienie to przewidziane jest w przepisach prawa podatkowego. Podatnik może odliczyć od kwoty podatku dochodowego kwotę przysługującej ulgi. W rezultacie zmniejsza się kwota podatku do zapłaty. W przypadku osób uzyskujących niewielkie dochody może dojść nawet do zwrotu środków przez urząd skarbowy.

Wprowadzenie tej korzyści podatkowej wspiera polskie rodziny w trudzie związanym z wychowaniem i utrzymaniem potomka. Rosnące koszty życia oraz wysoka inflacja znacząco wpływają na sytuację finansową gospodarstw domowych, tym bardziej gdy są w nich dzieci. Jeśli chodzi o wysokość ulgi (w stosunku rocznym), to przestawia się następująco:

 • na pierwsze dziecko – 1 112,04 zł
 • na drugie dziecko – 1 112,04 zł
 • na trzecie dziecko – 2 000,04 zł
 • na czwarte i kolejne – 2 700,00 zł

W przypadku rodzin wielodzietnych łączna kwota przysługującej ulgi może istotnie podreperować rodzinny budżet, w szczególności gdy dojdzie do zwrotu podatku. Oczywiście istnieją ograniczenia, co do wysokości dopuszczalnego zwrotu. Dokładne regulacje można sprawdzić w ustawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Co się stanie z ulgą prodzinną po ogłoszeniu upadłości?

Cały majątek osoby zadłużonej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej staje się masą upadłości (podlega sprzedaży przez syndyka). Taka jest ogólna zasada, od której w przepisach prawa upadłości przewidziano liczne wyjątki. Jeśli chodzi o ulgę na dziecko, to takiego wyłączenia nie znajdziemy. Ustawodawca doszedł do wniosku, że korzyści przysługujące z tytułu ulgi powinny trafić bezpośrednio na rachunek zarządzany przez syndyka.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że zwrot podatku wynikający z przysługującej ulgi jest przekazywany bezpośrednio na rachunek masy upadłości. Dłużnik nie ma możliwości przejęcia tych środków, ponieważ urząd skarbowy dokonujący zwrotu jest zobowiązany do realizacji dyspozycji syndyka. Zwroty podatku i jego nadpłaty stanowią składnik masy upadłości.

Można się zastanawiać czy brak takiego wyłączenia jest zwyczajnym przeoczeniem prawodawcy czy zamierzonym działaniem? Syndyk, jako pozasądowy organ postępowania upadłościowego, podejmuje czynności na gruncie obowiązujących przepisów. Dlatego nie należy oczekiwać, że wyłamie się ze schematu i dokona zwrotu. Po prostu brak ku temu podstawy prawnej.

czy syndyk przejmie środki z tytułu ulgi na dziecko (ulgi prorodzinnej) w upadłości konsumenckiej

Author: Konrad Siekierda

Date: 24/07/2023

Czy syndyk sprzeda samochód dłużnika?


Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje, że osoba zadłużona nie może korzystać i rozporządzać rzeczą wchodzącą w skład masy upadłości. To jakie składniki majątku dłużnika zostaną przejęte przez syndyka określają przepisy prawa upadłościowego oraz procedury cywilnej. Pojazdy, w tym samochody osobowe, najczęściej będą podlegały likwidacji w toku postępowania upadłościowego.

Przykładowo, dnia 1 stycznia 2023 r. sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Jana Zapożyczonego. W dniu upadłości Jan był właścicielem samochodu Opel Vectra. Auto było mu potrzebne w celu dojazdu do pracy, zrobienia zakupów, odebrania dzieci ze szkoły czy weekendowych wyjazdów za miasto. Jan zastanawia się czy będzie mógł zachować samochód po ogłoszeniu upadłości?

Prawo upadłościowe wprowadza zasadę wskazujacą, że cały majątek osoby zadłużonej podlega likwidacji, chyba że przepisy szczególne przewidują wyłączenie

Chcąc zachować pojazd dla siebie Jan powinien sprawdzić, czy przepisy przewidują możliwość wyłączenia samochodu osobowego z masy upadłości. W szczególności warto zainteresować się treścią artykułu 829 Kodeksu postępowania cywilnego i kolejnych przepisów. Jeśli znajdzie tam lub w innych aktach prawnych podstawę pozwalającą na zachowanie auta, to może złożyć do sądu właściwy wniosek.

Artykuł 63a Prawa upadłościowego przewiduje, że na wniosek upadłego sędzia-komisarz rozstrzyga wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości. Pamiętajmy, że w upadłościach prowadzonych w trybie uproszczonym nie ma funkcji sędziego-komisarza, wniosek ten rozpatruje sędzia wyznaczony.

W każdym razie warto powołać się na ten artykuł i solidnie uzasadnić swoje stanowisko, w szczególności podając podstawę wyłączenia. Jeśli nie znajdziemy żadnego przepisu, to składanie takiego wniosku mija się z celem. Spowoduje to tylko wzrost kosztów postępowania i znacznie wydłuży zakończenie sprawy. W międzyczasie syndyk może zakazać nam używania auta w jakimkolwiek zakresie.

Jak wygląda proces sprzedaży auta przez syndyka?

Proces sprzedaży samochodów przez syndyków nie jest sztywno uregulowany. Najczęściej sprzedaż odbywa się z wolnej ręki, a więc syndyk posiada swobodę co do wyboru nabywcy. Tutaj kryterium decydującym o zawarciu umowy z konkretnym oferentem powinna być najwyższa cena. Dzięki temu fundusze masy upadłości zasili maksymalnie wysoka kwota. W ramach procesu likwidacji możemy wyróżnić trzy główne etapy:

 • Wycena pojazdu. Oszacowaniem wartości samochodu prawdopodobnie zajmie się rzeczoznawca majątkowy. To on przyjedzie na miejsce, żeby obejrzeć pojazd i sprawdzić dokumentację. Na podstawie zebranych informacji przygotuje dokument określający wartość rynkową oraz wartość likwidacyjną pojazdu.
 • Ogłoszenie o sprzedaży. Dysponując wiedzą o wartości auta syndyk przystąpi do zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży. Najczęściej ogłoszenia pojawiają się w popularnych serwisach internetowych, a czasem w prasie tradycyjnej. Wiele zależy od praktyki konkretnego syndyka i preferowanych kanałach pozyskiwania nabywców.
 • Zawarcie umowy. Po wyborze nabywcy dochodzi do etapu finalizacji transakcji, czyli spieniężenia składnika masy upadłości. Na podstawie pisemnej umowy syndyk przenosi prawo własności pojazdu na rzecz nowego nabywcy. Wydaje mu kluczyki, dokumenty oraz egzemplarz umowy.

W upadłościach konsumenckich prowadzonych na zasadach uproszczonych syndyk nie ma obowiązku uzyskania zgody sędziego-komisarza lub sądu na rozpoczęcie procesu sprzedaży. Dlatego można się spodziewać, że do zbycia auta może dojść nawet w ciągu kilku tygodni po ogłoszeniu upadłości. Lepiej odpowiednio wcześniej przygotować się na taki rozwój wydarzeń.

Czy dłużnik może odkupić samochód od syndyka?

Nie ma takiej prawnej możliwości. Osoba wobec której sąd wydał postanowienie ogłoszenie upadłości nie może nabyć samochodu od syndyka wyznaczonego w jej sprawie. Należy pamiętać, że syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego. Właścicielem pojazdu w ujęciu materialnoprawnym dalej jest upadły. W przypadku zawarcia umowy nie doszłoby do przeniesienia prawa własności oraz uprawnień z nim związanych.

Natomiast nie ma prawnych przeszkód, żeby pojazd nabyły osoby z najbliższego otoczenia dłużnika. Członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi mogą składać syndykowi oferty. Ważne, żeby sprzedaż odbyła się z zachowaniem zasady transparentności i po cenach określonych w oszacowaniu rzeczoznawcy.

sprzedaż samochodu przez syndyka w upadłości konsumenckiej

Author: Konrad Siekierda

Date: 21/07/2023

Jak długo trwa upadłość konsumencka?


Angażując się w proces upadłości konsumenckiej chcielibyśmy wiedzieć, jak długo będzie trwało całe postępowanie prowadzące do finalnego oddłużenia. Tempo rozpatrywania spraw upadłościowych w poszczególnych sądach w Polsce znacznie się od siebie różni. Najbardziej obłożone pracą są wydziały w Warszawie, Katowicach czy Krakowie.

Wiele zależy również od konkretnego sędziego zajmującego się upadłością oraz samego syndyka. W końcu to na tych osobach spoczywa ciężar podejmowania kluczowych decyzji. Wśród czynników wpływających na dynamikę postępowań upadłościowych należy wymienić również takie elementy jak:

 • tryb postępowania (uproszczone lub komisarskie) – wpływa w znaczącym stopniu na dynamikę sprawy, w przypadku trybu komisarskiego wiele czynności podejmowanych przez syndyka wymaga zatwierdzenia sędziego-komisarza lub sądu upadłościowego
 • liczba wierzycieli – im więcej wierzycieli, tym więcej czynności do wykonania ma syndyk oraz sam sąd, najwięcej pracy jest przy rozpatrywaniu zgłoszeń wierzytelności oraz kierowania do wierzycieli wszelkich zawiadomień i wezwań
 • majątek do likwidacji – spieniężenie aktywów wchodzących do masy upadłości wymaga czasu i zaangażowania organów postępowania, w przypadku składników majątkowych o skomplikowanym statusie prawnym ich likwidacja może zająć długie miesiące
 • czynności bezskuteczne – jeśli syndyk ustali, że dłużnik podejmował działania skutkujące uszczupleniem majątku, z którego mogliby zostać spłaceni wierzyciele, to zainicjuje procedurę prowadzącą do uznania takiej czynności za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości, co znacząco wydłuży całe postępowanie
 • pisma procesowe – składane do sądu przez dłużnika lub wierzycieli, wszelkie zarzuty, zażalenia, wnioski mogą prowadzić do wydłużenia całego postępowania o kolejne miesiące, warto zastanowić się jak zaskarżenie czynności sądu lub syndyka wpłynie na dynamikę sprawy oraz sam rachunek ekonomiczny

Z przedstawionej listy jasno wynika, że na długość postępowania upadłościowego wpływają w znacznej mierze czynniki niezależne od woli dłużnika. Nie oznacza to jednak, że jest on całkowicie pozbawiony wpływu na sprawę. Wręcz przeciwnie – dysponuje bogatym arsenałem instrumentów prawnych służących do dyscyplinowania poczynań sądu i syndyka.

W celu lepszego zobrazowania całego procesu oddłużania w ramach upadłości konsumenckiej podzieliliśmy go na 5 podstawowych etapów. Podział dotyczy postępowań prowadzonych w trybie uproszczonym – obowiązuje w większości toczących się spraw wobec konsumentów. Przyjęliśmy, że postępowanie zakończy się ustaleniem projektu planu spłaty wierzycieli.

Przygotowując artykuł oparliśmy się głównie na doświadczeniu zdobytym w pracy z naszymi klientami. Dlatego zawarte tutaj wskazówki posiadają walor praktyczny.

Etap 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość

Przygotowanie wniosku upadłościowego jest czasochłonnym procesem. Wymaga od autora przekrojowej wiedzy prawnej oraz doświadczenia w podobnych sprawach. Jeśli zdecydujemy się na wysłanie pisma drogą elektroniczną, to dodatkowym wyzwaniem będzie portal Krajowego Rejestru Zadłużonych. Prawidłowe uzupełnienie i wysłanie wniosku stanowi nie lada wyczyn.

Zgromadzenie dokumentacji załączanej do wniosku o upadłość konsumencką również wymaga dużego wysiłku. W przypadku trudności z ustaleniem wysokości zadłużenia niekiedy trzeba zwrócić się do wierzycieli w osobnym piśmie. Jeśli dług został sprzedany (częsty przypadek), to dochodzą dodatkowe czynności związane z ustaleniem danych nowego wierzyciela.

Braki formalne wniosku o upadłość wydłużą czas jego rozpatrzenia

Jeśli wniosek o upadłość jest wadliwy, czyli nie zawiera wszystkich wymaganych przez przepisy elementów, to sąd wezwie nas do jego uzupełnienia. Jeśli nie uzupełnimy braków w terminie to wniosek zostanie zwrócony i całą procedurą trzeba będzie rozpoczynać na nowo. Każde wezwanie sądu opóźnia merytoryczne rozpatrzenie wniosku nawet o kilka tygodni, a czasem miesięcy.

Dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie ze wsparcie profesjonalnego pełnomocnika specjalizującego się w postępowaniach upadłościowych konsumentów. Wtedy ograniczamy ryzyko złożenia niekompletnego wniosku i jego prawomocnego zwrotu. W zespole wyzerowanych znajdziesz doświadczonych ekspertów.

Można przyjąć, że czas przeznaczony na napisanie i wysłanie wniosku waha się od 2 tygodni do 2 miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Etap 2. Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości

Wniosek spełniający wymogi formalne zostanie przedstawiony sędziemu do merytorycznego rozpatrzenia. Jeżeli zostaną spełnione przesłanki do ogłoszenia upadłości, to sąd wyda postanowienie uwzględniające wniosek dłużnika. W przeciwnym wypadku sąd orzeknie o jego oddaleniu. Dlatego we wniosku należy starannie wykazać, że dłużnik spełnia wymogi do oddłużenia w ramach upadłości sądowej.

Jeśli chodzi o czas wydania przez sąd orzeczenia, to przepisy przewidują tutaj 2 miesięczny termin – liczony od dnia złożenia wniosku. W praktyce termin ten jest często przekraczany bez konsekwencji dla organów wymiaru sprawiedliwości. W wydziałach upadłościowych większych miast czas rozpatrzenia wniosku o upadłość może wynieść nawet 6 miesięcy i dłużej.

Sprawy zainicjowane wnioskami złożonymi od 1 grudnia 2021 r. prowadzone są za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Dłużnik może w każdym czasie podejrzeć sobie akta sprawy (mają postać cyfrową). Gdy wnioskodawca zauważy, że w sprawie od dłuższego czasu nic się nie dzieje, to może natychmiast podjąć działania.

Osoby współpracujące z zespołem wyzerowanych mają pełny dostęp do akt sprawy. Pomagamy założyć konto użytkownika w KRZ oraz pokazujemy w jaki sposób poruszać się po systemie. Dodatkowo klienci są na bieżąco informowani przez naszych konsultantów o wszelkich postępach w sprawie.

Sprawy, o których nikt nie pamięta i nie pilnuje mogą ciągnąć się nawet latami. Samo złożenie wniosku upadłościowego nie pomoże uwolnić się od długów. Dopiero pomyślne przejście całego postępowania sądowego będzie skutkowało oddłużeniem.

Etap 3. Likwidacja majątku i złożenie projektu PSW

Po ogłoszeniu upadłości syndyk przystępuje do czynności likwidacyjnych. Zabezpiecza aktywa wchodzące w skład masy upadłości, dokonuje oszacowania ich wartości, a następnie dokonuje ich zbycia. Równolegle zawiadamia wierzycieli dłużnika o ogłoszeniu upadłości i wzywa ich do składania zgłoszeń. Zakres podejmowanych działań obejmuje również prowadzenie postępowań sądowych czy poszukiwania majątku dłużnika z pomocą komornika sądowego i urzędu skarbowego.

Po zakończeniu swoich działań syndyk składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli, ewentualnie informację o zachodzeniu przesłanek do warunkowego lub pełnego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. W skrajnych przypadkach syndyk zawiadomi sąd, że długi nie powinny zostać w ogóle umorzone. Taka sytuacja zachodzi gdy dłużnik celowo doprowadził do swojej niewypłacalności, np. poprzez trwonienie majątku.

Przepisy prawa upadłościowego zobowiązują syndyka do zakończenia swoich działań w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. W przypadku prostych i bezproblemowych postępowań zachowanie tego terminu jest jak najbardziej możliwe. Upadłość konsumencka z założenia powinna być przeprowadzona w możliwie krótkim okresie przy minimalnych kosztach.

Natomiast w sprawach skomplikowanych, w których występuje znaczna liczba wierzycieli, w skład masy upadłości wchodzą trudno zbywalne aktywa (np. niewielkie udziały w nieruchomościach) lub pojawia się konieczność wszczęcia postępowań sądowych (zachowek, spadki, windykacja należności), upadłość może potrwać o wiele dłużej.

Etap 4. Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Co do zasady plan spłaty wierzycieli powinien być ustalony w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. To znaczy, że w tym czasie sąd upadłościowy powinien wydać postanowienie kończące postępowanie, w którym określi warunki oddłużenia konsumenta.

W przypadku ustalenia planu spłaty wierzycieli po upływie tego terminu, długość okresu spłaty będzie ulegała automatycznemu skróceniu. Przedstawimy to na przykładzie, żeby łatwiej zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje ta instytucja w praktyce.

Dnia 10 stycznia 2023 r. sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości wobec dłużnika Jana Zapożyczonego. Dnia 15 października 2023 r. sąd wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli na okres 33 miesięcy z miesięczną ratą w wysokości 500 PLN.

W opisanej sytuacji od dnia ogłoszenia upadłości do ustalenia PSW upłynęło ponad 9 miesięcy. W związku z tym sąd był zobowiązany do obligatoryjnego skrócenia planu spłaty. Dokładnie o okres pełnych 3 miesięcy.

Pamiętajmy, że w sytuacji gdy upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa sądy orzekają najczęściej 36 miesięczny okres spłat. Dlatego w omawianym przykładzie przyjęliśmy, że dłużnik będzie miał do zapłaty 33 miesięczne raty (36-3).

W niektórych wydziałach upadłościowych w Polsce od czasu złożenia przez syndyka projektu PSW do czasu ustalenia planu spłaty upływa nawet kilka miesięcy. Dłużnik powinien monitorować stan postępu nad sprawą i informować sąd o każdej istotnej zmianie swojej sytuacji osobistej.

Jeśli mamy do czynienia z rażącym niedbalstwem lub umyślnością po stronie dłużnika, to plan spłaty może być ustalony nawet na okres od 36 do 84 miesięcy, czyli od 3 do 7 lat.

Etap. 5. Wykonanie planu spłaty wierzycieli

Po realizacji obowiązków objętych planem spłaty polegających głównie na zapłacie określonych tam rat oraz składaniu corocznych sprawozdań, sąd wydaje orzeczenie o oddłużeniu. Jest to postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niespłaconych w wyniku wykonania PSW. Podobnie jak wcześniej posiłkujmy się przykładem, żeby zrozumieć w czym rzecz.

Jan Zapożyczony otrzymał plan spłaty na okres 33 miesięcy z miesięczną ratą w wysokości 500 PLN. W postępowaniu upadłościowym zgłosiło się 5 wierzycieli, którym przysługiwały wierzytelności na łączną kwotę 360 000 PLN. Koszty postępowania zostały w całości pokryte ze środków uzyskanych z likwidacji majątku dłużnika. Nie było funduszy do podziału.

Możemy łatwo obliczyć, że upadły spłaci łącznie 16 500 PLN, czyli 4,6% kwoty zgłoszonych wierzytelności. Cała reszta wynosząca 343 500 PLN zostanie prawomocnie umorzona. Dzięki temu osoba zadłużona dostaje od sądu druga szansę i może na nowo ułożyć sobie życie.

Warto dopilnować, żeby sąd doręczył nam odpis takiego postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności. W razie próby dochodzenia wierzytelności objętych planem spłaty, będziemy mieli skuteczne narzędzie obrony. W ciągu kilku tygodni powinniśmy otrzymać stosowny dokument.

Ile łączenie trwa upadłość?

Przyjmując optymistyczny scenariusz wydarzeń etap postępowania sądowego (3 i 4) powinien zająć od 6 do 24 miesięcy, czyli do 2 lat powinniśmy otrzymać orzeczenie kończące postępowanie. Do tego dochodzi wykonanie planu spłaty wierzycieli. Przy zaangażowanym syndyku i sprawnie działającym sądzie całość powinna zakończyć się w okresie od 3 do 5 lat. W mniej optymistycznym scenariuszu czas oddłużenia wynosi kilka lat więcej.

Bez względu na czas trwania procesu oddłużania efekt końcowy będzie ten sam, czyli oddłużenie. Upadłość konsumencka jest skutecznym i w 100% legalnym instrumentem służącym do wyjścia z długów. Samo postępowanie wymaga cierpliwości i solidnego przygotowania. Pomimo pewnych niedogodności, zdecydowanie warto zainwestować czas i środki w tę ścieżkę oddłużenia.

jak długo trwa upadłości konsumencka w Polsce

Author: Konrad Siekierda

Date: 19/07/2023

Jak odblokować rachunek bankowy po ogłoszeniu upadłości?


Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wpływa bezpośrednio na możliwość korzystania z usług bankowych. Osoby posiadające rachunki (ROR, oszczędnościowe i inne) powinny liczyć się z opcją ich całkowitego zablokowania. W praktyce oznacza to brak dostępu do zgromadzonych tam pieniędzy. Nie można wypłacić żadnych środków w bankomacie ani zrobić przelewu.

W wielu przypadkach środki na rachunku stanowią jedyne źródło utrzymania (samego dłużnika oraz jego rodziny). Przykładowo wpływają tam pieniądze z tytułu wynagrodzenia za pracę lub emerytury/renty. To tam trafiają także przyznane zasiłki, świadczenia na dzieci (500+, RKO, wyprawka szkolna) czy zasądzone alimenty. Całkowite odcięcie od tych funduszy stanowi bolesny cios dla budżetu niejednej rodziny.

Dlaczego tak się dzieje?

Przepisy prawa upadłościowego stanowią, że z dniem ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. Wspomniana masa upadłości zostanie przez syndyka zlikwidowana (spieniężona), a pozyskane środki podzielone między wierzycieli uczestniczących w postępowaniu.

Dodatkowo dłużnik traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy i rozporządzania nim. Oznacza, to że nie możemy używać rzeczy stanowiących składnik masy upadłości ani go sprzedać, darować lub wynająć. Uprawnienia te będą od teraz przysługiwać syndykowi.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych mogą stanowić składnik masy upadłości

Stąd po uzyskaniu przez bank informacji o ogłoszeniu upadłości jego klienta następuje automatyczna blokada zgromadzonych tam środków. Służy to zabezpieczeniu mienia, które potencjalnie mogłoby wejść do masy upadłości. W komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 3 sierpnia 2021 r. zawarto dwie podstawowe rekomendacje dla banków:

 • banki powinny na bieżąco śledzić MSiG (po 1 grudnia 2021 r. Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod kątem obwieszczeń dotyczących ogłoszeń postanowień o upadłości konsumenckiej posiadaczy rachunków prowadzonych przez te banki i dokonywać na podstawie takich obwieszczeń niezwłocznych blokad rachunków
 • banki powinny powstrzymywać się z wypłatą środków znajdujących się na rachunku upadłego lub wykonywania innych dyspozycji upadłego dotyczących zablokowanego rachunku, do momentu otrzymania stosowanej dyspozycji ze strony syndyka, chyba że na podstawie posiadanych informacji są w stanie jednoznacznie ocenić, że środki znajdujące się na rachunku nie wchodzą do masy upadłości na podstawie art. 63 p.u.

Banki wzięły sobie do serca rekomendacje zaproponowane przez organ nadzorczy. Już po kilku dniach od ogłoszenia upadłości (czasem nawet tego samego dnia) środki zgromadzone na koncie bankowym są blokowane. Najczęściej dłużnik dowiaduje się o tym przy próbie wykonania przelewu lub dokonania płatności kartą.

Jak odblokować rachunek?

Przede wszystkim konieczne będzie poinformowanie syndyka o blokadzie rachunku i złożenie wniosku o jego odblokowanie. Samodzielnie nie zdziałamy zbyt wiele. Procedury bankowe oraz rekomendacje UKNF są nieubłagane. W treści takiego wniosku warto podać:

 • treść żądania (to co chcemy, żeby syndyk zrobił)
 • nazwa banku, w którym posiadamy rachunek
 • numer rachunku bankowego
 • wysokość środków zgromadzonych na rachunku
 • źródło pochodzenia środków

Dodatkowo syndyk może zażądać dostarczenia wyciągu z rachunku. Syndyk jest zobowiązany do ustalenia, czy środki przechowywane na rachunku stanowią składnik masy upadłości. Jeśli uzna, że część z nich powinna zostać przekazana do masy, to w banku złoży odpowiednią dyspozycję.

Może się okazać, że nie odzyskamy pełnego dostępu do rachunku. Przykładowo nie będziemy mogli korzystać z usług bankowości internetowej albo środki będzie można wypłacać wyłącznie w placówce bankowej. Wiele zależy od procedur obowiązujących w konkretnej instytucji. Nie są one jednolicie ukształtowane i mają tendencje do zmian. Jedna z takich procedur została opisana na stronie PKO Bank Polski.

W jakiej formie wysłać wniosek?

Jeśli chodzi o formę złożenia wniosku, to tutaj rekomendujemy skorzystanie z elektronicznego formularza. Wystarczy wybrać Pismo inne na portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Możemy również wysłać wiadomość e-mail na adres syndyka. Pierwsze rozwiązanie będzie znacznie bardziej bezpieczne. W ten sposób unikniemy wątpliwości związanych z odebraniem tej wiadomości przez syndyka (pismo pojawi się bezpośrednio w aktach sprawy).

W przypadku postępowań prowadzonych na przepisach przed wprowadzeniem KRZ, wniosek wysyłamy w formie papierowej na adres kancelarii syndyka. Przesyłka powinna być nadana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (żółta zwrotka). Pełni tę samą funkcję, co elektroniczne potwierdzenie doręczenia w KRZ – mamy pewność, że adresat odebrał przesyłkę.

Jak długo czeka się na odblokowanie rachunku?

Na czas odblokowania rachunku bankowego wpływa wiele czynników, na które dłużnik nie ma większego wpływu. Na pewno przyda się cierpliwość i opanowanie. Chociaż doskonale zdajemy sobie sprawę, że sytuacja, w której jesteśmy pozbawieni środków do życia nie jest komfortowa. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

 • kompletność wniosku złożonego przez dłużnika
 • czas złożenia wniosku przez syndyka
 • konstrukcja procedury bankowej

Wniosek o odblokowanie rachunku bankowego zawierający braki (np. niepodanie nazwy banku/kasy spółdzielczej, brak numeru rachunku) skutecznie utrudni syndykowi złożenie wymaganej przez nas dyspozycji. Dlatego do tego zadania podchodzimy właściwie przygotowani – mając w pobliżu dokumenty pozwalające na ustalenie potrzebnych danych (umowa, wyciąg z rachunku).

Następnym czynnikiem wpływającym na szybkość odzyskania dostępu do środków jest termin złożenia dyspozycji przez syndyka. W tych sprawach syndycy działają niezwłocznie, ponieważ mają świadomość, że mogą znajdować się tam pieniądze stanowiące jedyne źródło utrzymania dłużnika.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że wiele banków wymaga od syndyków osobistej wizyty w placówce w celu identyfikacji i weryfikacji jego tożsamości. Syndyk okazuje dowód osobisty i licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Dopiero po przejściu tego etapu może dysponować pieniędzmi na rachunkach.

Po wizycie syndyka bank zajmuje się wykonaniem jego dyspozycji. Proces ten może trwać od kilku dni do kilku tygodni w zależności od procedury obowiązującej w danej instytucji. Syndyk ani dłużnik nie mają wpływu na czas ich rozpoznania. Jeśli do 2 tygodni bank nie zlikwiduje blokady, warto wnioskować o przyspieszenie prac nad sprawą.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w sporządzeniu i wysłaniu wniosku o odblokowanie rachunku bankowego skontaktuj się z nami kontakt@wyzerowani.pl

jak odblokować rachunek bankowy w postępowaniu upadłościowym konsumentów

Author: Konrad Siekierda

Date: 17/07/2023

Jak założyć konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?


Przedstawiamy poradnik pokazujący jak krok po kroku założyć konto użytkownika w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Dla osób zainteresowanych inicjowaniem postępowań upadłościowych, składaniem zgłoszeń wierzytelności lub bieżącym monitorowaniem stanu sprawy absolutny must have.

Zaprezentowana instrukcja dotyczy zakładania konta z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Jeśli używasz innego narzędzia autoryzacji swoich danych, to Twoja ścieżka będzie wyglądać nieco inaczej. W każdym razie większość zaprojektowana jest podobnie.

Krok 1. Wpisz w wyszukiwarce internetowej adres portalu KRZ

Założenie konta użytkownika na portalu KRZ możliwe jest poprzez odwiedzenie witryny internetowej dostępnej pod adresem krz.ms.gov.pl. Podany link przekieruje Cię bezpośrednio do strony głównej portalu publicznego KRZ.

Tam w prawym górnym rogu znajdziesz niebieski przycisk Zaloguj

Kliknij w niego myszką.

Krok 2. Przejdź do modułu rejestracji

Na środku pulpitu otworzy się okienko służące do logowania do portalu KRZ. Nieco niżej można zauważyć napis: „Nie masz konta? Rejestracja”.

Umieszczenie modułu rejestracji właśnie w tym miejscu jest dla osób mających pierwszy raz styczność z portalem sądowym co najmniej problematyczne.

Twoim zadaniem jest klikniecie w napis Rejestracja

Jest on podlinkowany i po jego wyborze zostaniesz przekierowana do właściwego modułu rejestracyjnego.

Krok 3. Wybierz sposób zakładania konta

Portal umożliwia dokonanie rejestracji na dwa podstawowe sposoby. Możemy skorzystać z metody uwierzytelniania oferowanej przez:

 • Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny

Drugi wariant jest zarezerwowany dla posiadaczy podpisu elektronicznego w formie kwalifikowanej. Można sobie taki wyrobić korzystając na przykład z usług Krajowej Izby Rozliczeniowej. To jednak kosztuje, a cały proces jest czasochłonny.

Osoby okazjonalnie korzystające z podpisów elektronicznych mogą spokojnie ograniczyć się do możliwości potwierdzenia tożsamości przez węzeł identyfikacji elektronicznej (pierwszy wariant).

Teraz wybierz przycisk Login.gov.pl

Krok 4. Wybierz narzędzie do potwierdzenia tożsamości

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej umożliwia potwierdzenie swojej tożsamości na 3 podstawowe sposoby:

1. Profil Zaufany
W tym wariancie korzystamy z podpisu zaufanego stanowiącego integralną część profilu zaufanego. Wystarczy wpisać login i hasło służące do uzyskania dostępu do profilu lub przejść przez proces logowania na stronie naszego banku.

2. e-dowód
Używając tej opcji uwierzytelniania należy pamiętać, że jedynie dowód z warstwą elektroniczną może posłużyć do założenia konta w KRZ. Przydatny będzie również czytnik podłączony do komputera lub dedykowana aplikacja mobilna.

3. mojeID
Usługa potwierdzania tożsamości oparta o bankowość elektroniczną. Jeśli korzystasz z usług bankowych, to możesz zdecydować się na to narzędzie.

Nie ma znaczenia, które narządzenie wybierzemy. Ważne, żeby przejść przez cały proces bez większych problemów i odblokować następny etap zakładania konta użytkownika.

Krok 5. Możliwość przekazania danych do RDF

W następnym kroku mamy możliwość przekazania danych do Rejestru Danych Kontaktowych (RDF).

Samo przekazanie danych jest dobrowolne. Nie ma też potrzeby, żeby wykonywać tę czynność właśnie teraz.

Wybieramy przycisk Przypomnij później lub Zrezygnuj z przekazania

Krok 6. Możliwość zmiany metody autoryzacji

Zakładanie konta z wykorzystaniem profilu zaufanego wiąże się z koniecznością przejścia przez dodatkowe okienko zawierające informacje o nowej metodzie autoryzacji.

Zamiast logować się do profilu zaufanego przez bankowość internetową lub z wykorzystaniem kodów SMS możemy skorzystać z aplikacji mobilnej mObywatel

Dodatkowo dostajemy instrukcję włączenia powiadomień z profilu zaufanego.

Taka reklama aplikacji osadzona w procesie rejestracji.

Wybieramy przycisk Zamknij

Krok 7. Określ nazwę użytkownika oraz podaj e-mail

Tutaj mamy możliwość zmiany nazwy użytkownika. Domyślnie będzie składała się z przedrostka pnopl- oraz numeru PESEL użytkownika.

Podajemy także adres poczty elektronicznej. Tam będą przychodziły wszelkie powiadomienia z KRZ. Na e-mail dostaniemy wiadomość o kierowanej do nas przesyłce.

Rubryki z imieniem i nazwiskiem są uzupełniane automatycznie i nie podlegają na tym etapie modyfikacji.

Krok 8. Ustaw hasło

Dostęp do konta należy zabezpieczyć hasłem. Według stawianych wymagań powinno:

 • składać się z 12 do 20 znaków
 • zawierać co najmniej jedną małą i WIELKĄ literę
 • posiadać jedną cyfrę oraz jeden ze znaków specjalnych

Warto pamiętać, że hasło wymaga zmiany co 90 dni.

Krok 9. Zaakceptuj klauzulę RODO

Przyszedł czas na zaakceptowanie klauzuli informacyjnej obowiązujących użytkowników portalu KRZ.

Klikamy przycisk Akceptuj i przechodzimy dalej.

Krok 10. Konto założone!

Po zaakceptowaniu zasad przetwarzania danych osobowych zostajemy automatycznie przeniesieni do portalu aplikacyjnego KRZ. To oznacza, że szczęśliwie ukończyliśmy etap rejestracji konta. Z tego miejsca możemy udać się w dalszą podróż i wybrać:

 • Portal Publiczny
 • Portal Użytkowników Zarejestrowanych
 • Moduł Moja Tożsamość

Za pomocą portalu użytkowników zarejestrowanych możemy składać pisma do organów postępowania upadłościowego (sąd, sędzia-komisarz, syndyk). Pozwala on również na przeglądanie akt sprawy, do których uzyskaliśmy dostęp.

W prawym górnym rogu znajdziemy niebieski przycisk z naszym imieniem i nazwiskiem. Po kliknięciu na niego otworzy się okienko z informacjami o użytkowniku. Szczególnie ważny jest identyfikator (ID konta) stanowiący ciąg 6 cyfr. Pamiętajmy, żeby podawać go w składanych pismach, ponieważ bez niego syndyk i inne organy postępowania nie doręczą nam korespondencji w formie elektronicznej.

Masz problem z założeniem konta w KRZ?
Skorzystaj z naszego wsparcia.
Formularz kontaktowy znajdziesz w pasku poniżej.

Rejestracja konta użytkownika w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Author: Konrad Siekierda

Date: 02/07/2023