Czy syndyk przejmie ulgę na dziecko?

Osoby wychowujące dzieci mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej (tzw. ulga na dziecko). Uprawnienie to przewidziane jest w przepisach prawa podatkowego. Podatnik może odliczyć od kwoty podatku dochodowego kwotę przysługującej ulgi. W rezultacie zmniejsza się kwota podatku do zapłaty. W przypadku osób uzyskujących niewielkie dochody może dojść nawet do zwrotu środków przez urząd skarbowy.

Wprowadzenie tej korzyści podatkowej wspiera polskie rodziny w trudzie związanym z wychowaniem i utrzymaniem potomka. Rosnące koszty życia oraz wysoka inflacja znacząco wpływają na sytuację finansową gospodarstw domowych, tym bardziej gdy są w nich dzieci. Jeśli chodzi o wysokość ulgi (w stosunku rocznym), to przestawia się następująco:

  • na pierwsze dziecko – 1 112,04 zł
  • na drugie dziecko – 1 112,04 zł
  • na trzecie dziecko – 2 000,04 zł
  • na czwarte i kolejne – 2 700,00 zł

W przypadku rodzin wielodzietnych łączna kwota przysługującej ulgi może istotnie podreperować rodzinny budżet, w szczególności gdy dojdzie do zwrotu podatku. Oczywiście istnieją ograniczenia, co do wysokości dopuszczalnego zwrotu. Dokładne regulacje można sprawdzić w ustawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Co się stanie z ulgą prodzinną po ogłoszeniu upadłości?

Cały majątek osoby zadłużonej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej staje się masą upadłości (podlega sprzedaży przez syndyka). Taka jest ogólna zasada, od której w przepisach prawa upadłości przewidziano liczne wyjątki. Jeśli chodzi o ulgę na dziecko, to takiego wyłączenia nie znajdziemy. Ustawodawca doszedł do wniosku, że korzyści przysługujące z tytułu ulgi powinny trafić bezpośrednio na rachunek zarządzany przez syndyka.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że zwrot podatku wynikający z przysługującej ulgi jest przekazywany bezpośrednio na rachunek masy upadłości. Dłużnik nie ma możliwości przejęcia tych środków, ponieważ urząd skarbowy dokonujący zwrotu jest zobowiązany do realizacji dyspozycji syndyka. Zwroty podatku i jego nadpłaty stanowią składnik masy upadłości.

Można się zastanawiać czy brak takiego wyłączenia jest zwyczajnym przeoczeniem prawodawcy czy zamierzonym działaniem? Syndyk, jako pozasądowy organ postępowania upadłościowego, podejmuje czynności na gruncie obowiązujących przepisów. Dlatego nie należy oczekiwać, że wyłamie się ze schematu i dokona zwrotu. Po prostu brak ku temu podstawy prawnej.

Zamów
bezpłatną
konsultację

Bezpłatna konsultacja to 15-minutowa rozmowa telefoniczna przeznaczona dla osób zamierzających rozpocząć proces oddłużania. Rozmowa jest niezobowiązująca.

Zamów bezpłatną konsultację