Czy informacja o złożeniu wniosku o upadłość jest publiczna?

Osoby wnioskujące o upadłość konsumencką często zastanawiają się, czy grono ich najbliższych osób dowie się o złożeniu wniosku o upadłość. W szczególności chodzi tutaj o możliwość pozyskania tej informacji przez członków rodziny, przyjaciół, znajomych lub sąsiadów. Nie dla każdego jest to komfortowa sytuacja i wolałby zachować to dla siebie.

Jak wygląda dostęp do informacji w praktyce?

Od momentu wprowadzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych w grudniu 2021 r. (teleinformatyczny system sądowy) informacje dotyczące złożenia przez konkretną osobę wniosku o upadłość są publicznie dostępne. Wystarczy wejść na stronę krz.ms.gov.pl i przejść do zakładki Tablica obwieszczeń. To miejsce, w którym możemy zapoznać się ze wszelkimi ogłoszeniami zamieszczanymi przez sądy, komorników i syndyków.

KRZ > Tablica obwieszczeń > Wyszukaj > Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika

Po przejściu do tej zakładki zobaczymy okno wyszukiwarki umożliwiającej odnalezienie obwieszczeń po określonej dacie. Domyślnie ogłoszenia są wyszukiwane za ostatnie 4 dni kalendarzowe – możemy zmienić to kryterium wedle uznania. Korzystając z dodatkowych parametrów wyszukiwania możemy zawęzić obszar eksploracji do spraw określonego rodzaju.

Warto pamiętać, że w KRZ znajdziemy tam nie tylko ogłoszenia dotyczące postępowań upadłościowych konsumentów, ale również te z obszaru postępowań restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych. Portal cały czas się rozwija i dodawane są nowe funkcjonalności. W naszym przypadku ustawienie parametrów wyszukiwania będzie wyglądało następująco:

Postępowanie upadłościowe > Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika

Po rozwinięciu listy z wynikami wyszukiwania pokaże się nam katalog obwieszczeń. Każde z nich będzie zatytułowane: Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości. Pod tym tajemniczym tytułem kryje się właśnie informacja o złożeniu przez konkretnego dłużnika wniosku o upadłość. Widoczne będzie:

  • imię i nazwisko osoby składającej wniosek
  • data i numer obwieszczenia
  • sygnatura sprawy zainicjowanej wnioskiem

Sprawa zainicjowana wnioskiem zostanie przypisana do repertorium GU. Otrzyma również dedykowany numer. Całość będzie tworzyć sygnaturę sprawy. Używając fachowego języka prawniczego, przez sądem będzie toczyć się postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

W tym przykładowym obwieszczeniu znajdziemy informacje o sądzie, przed którym będzie toczyło się postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości oraz dacie wysłania wniosku. W naszym przypadku data złożenia wniosku nie pokrywa się z datą dokonania obwieszczenia – tak będzie w większości spraw.

W metryce obwieszczenia publikowany jest również numer PESEL dłużnika oraz miejsce zamieszkania (bez nazwy ulicy i numerów domu/lokalu). Te dane mają za zadanie ułatwić wierzycielom i innym podmiotom zainteresowanym postępowaniem sprawną identyfikację dłużnika.

Jak inaczej można znaleźć informację o złożeniu wniosku o upadłość?

Alternatywny sposób wyszukania obwieszczenia wymaga znajomości numeru PESEL dłużnika lub NIP (tylko w przypadku osób, które w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku upadłościowego prowadziły działalność gospodarczą). Tutaj również korzystamy z wyszukiwarki dostępnej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Wtedy sekwencja kolejnych kroków przebiega nieco inaczej:

KRZ > Wyszukiwanie podmiotów > Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej > Wyszukaj

Wyszukiwarka podmiotów bazuje na danych, które zostały ujawnione w trakcie postępowania – podane przez dłużnika we wniosku o upadłość. Odnalezienie konkretnej osoby jest możliwe wyłącznie dzięki podaniu pełnego i prawidłowego identyfikatora (PESEL/NIP). Wszelkie nieprawidłowości spowodują, że wyniki wyszukiwania będą po prostu puste.

Wnioski

Informacja o złożeniu wniosku o upadłość jest publicznie dostępna w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Z portalu można korzystać nieodpłatnie przez 24 godziny na dobę (poza okresem przeznaczonym na prace serwisowe). Co więcej nie trzeba nawet zakładać konta użytkownika, żeby zapoznać się z treścią obwieszczeń. Przydatna będzie znajomość funkcjonowania portalu KRZ oraz dane identyfikacyjne dłużnika.

Jak widzisz pozyskanie wiedzy o potencjalnej upadłości wcale nie jest taki proste i przyjemne. Należy wiedzieć gdzie i jak szukać. Bez konkretnych danych, konieczna będzie wsteczna weryfikacja tysięcy ogłoszeń. Zadanie dla wytrwałych i zdeterminowanych. Nie ma co się martwić o powszechny dostęp do tej informacji. W praktyce osoby niedysponujące Twoimi danymi nie będą wiedziały o tym fakcie.

Zamów
bezpłatną
konsultację

Bezpłatna konsultacja to 15-minutowa rozmowa telefoniczna przeznaczona dla osób zamierzających rozpocząć proces oddłużania. Rozmowa jest niezobowiązująca.

Zamów bezpłatną konsultację