Czy małżonkowie mogą złożyć wspólny wniosek o upadłość?

Sytuacja finansowa wielu polskich rodzin jest trudna i nierokująca na poprawę. Brakuje środków na spłatę zaciągniętych długów i pokrycie kosztów życia. Poszukując rozwiązania problemu nadmiernego zadłużenia małżonkowie rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wtedy pojawiają się pytania i wątpliwości. Od czego zacząć, jak to będzie wyglądać, do kogo zwrócić się o pomoc.

Po zebraniu wstępnych informacji o samym postępowaniu oraz wywoływanych przez niego skutkach, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy obecnie (stan na czerwiec 2023) można na jednym formularzu zawnioskować o upadłość każdego z małżonków. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak. W końcu byłoby to zasadne z punktu widzenia ekonomiki procesowej oraz zmniejszyłoby znacznie nakład pracy przy sporządzaniu wniosku. Jak jest w rzeczywistości?

Przepisy prawa upadłościowego nie pozwalają na złożenie wspólnego wniosku o upadłość przez małżonków.

Każdy z małżonków powinien napisać i wysłać do sądu osobny wniosek upadłościowy. Pamiętajmy, żeby do wniosku załączyć dokumentację dotyczącą zadłużenia oraz innych istotnych w sprawie okoliczności. W praktyce często zdarza się, że składane umowy, wezwania, pisma od komorników powtarzają się u obojga małżonków. Nie zmienia to jednak faktu, że każdorazowo należy sumiennie wykazać stan niewypłacalności.

Częstym scenariuszem jest zadłużenie się przez jednego z małżonków. Powodem zaciągnięcia długów jest zamiar ratowania podupadającej działalności gospodarczej. Drugi małżonek wyraża pisemną zgodę na zaciągnięcie pożyczki/kredytu nie mając pełnej wiedzy o konsekwencjach składanych oświadczeń. Niestety firmy nie udaje się naprawić. Zaciągnięte długi są już na tyle wysokie, że nie można ich samodzielnie spłacić. Jednym sposobem na oddłużenie staje się upadłość konsumencka.

Jeśli już małżonkowie zdecydują się na składanie wniosków upadłościowych, to warto wziąć pod uwagę kilka praktycznych wskazówek:

1. W treści wniosku podajemy informację o ubieganiu się o upadłość przez drugiego małżonka
Warto podać dane małżonka (imię i nazwisko oraz PESEL), sygnaturę sprawy nadaną przez sąd oraz informację o dacie jego złożenia. Przekazane dane ułatwią sądowi odnalezienie wniosku składanego przez drugiego małżonka oraz ustalenie stanu faktycznego sprawy.

2. Wnioski wysyłamy w tej samej formie
Jeśli jeden z małżonków zdecydował się na złożenie wniosku o upadłość w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), to dobrze, żeby drugi z małżonków wybrał tę samą ścieżkę. Łatwiej i przyjemniej porównuje się informacje osadzone na podobnie wyglądających formularzach.

3. Wnioski składamy w podobnym czasie
Bez względu na to jaką formę wysłania wniosku wybierzemy (elektronicznie lub papierowo), to dobrym pomysłem będzie wysłanie tych pism w zbliżonym czasie. Najlepiej w tym samym dniu. W ten sposób zwiększamy szanse na rozpatrzenie wniosków w podobnym okresie.

Stosując wymienione porady znacznie zwiększamy prawdopodobieństwo, że wnioski zostaną rozpatrzone przez tego samego sędziego. Co więcej, do każdej ze spraw może zostać wyznaczony ten sam doradca restrukturyzacyjny (syndyk). Powierzenie spraw małżonków jednemu syndykowi najczęściej wpływa pozytywnie na dynamikę postępowania i ułatwia podejmowanie czynności likwidacyjnych.

Największą zaletą wspólnego wnioskowania o upadłości jest oddłużenie każdego z małżonków. Problem z długami zostaje skutecznie rozwiązany. Nie dochodzi do sytuacji, w której jeden z małżonków dalej jest obciążony spłatami na rzecz wierzycieli – dotyczy to w szczególności osób pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Oczywiście wszystko zależy od uwarunkowań konkretnej sprawy.

Chcesz poznać więcej szczegółów na temat upadłości małżonków?
Zapisz się na bezpłatną konsultację (przycisk poniżej).

Zamów
bezpłatną
konsultację

Bezpłatna konsultacja to 15-minutowa rozmowa telefoniczna przeznaczona dla osób zamierzających rozpocząć proces oddłużania. Rozmowa jest niezobowiązująca.

Zamów bezpłatną konsultację