Upadłość konsumencka w Tarnowie – wiesz jak przebiega postępowanie?

Nadmierne zadłużenie wpływa bezpośrednio na stan finansów oraz życie prywatne samych dłużników. Osoby pozostające w tarapatach finansowych stawiają czoło piętrzącym się zobowiązaniom, nachalnej windykacji oraz wszechobecnej drożyźnie. Na początku próbują własnymi siłami poradzić sobie z długami dokonując spłat na rzecz wierzycieli. Gdy środków brakuje pozostaje rodzina, przyjaciele, znajomi, a nawet sąsiedzi.

W pewnym momencie sytuacja staje się na tyle skomplikowana, że konieczne staje się rozpoczęcie procedury oddłużania. Jednym z możliwych rozwiązań jest upadłość fizyczna osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli upadłość konsumencka. To zyskujące na popularności narzędzie umożliwiające uzyskanie dogodnych warunków spłaty i częściowe umorzenie długów, stanowi dla wielu osób jedyną deskę ratunku.

Z przedstawionego artykułu dowiesz się, jak wygląda proces upadłości w Sądzie Rejonowym w Tarnowie. W szczególności w jaki sposób funkcjonuje sam sąd, kto w nim orzeka, w jakim terminie rozpatrywane są wnioski upadłościowe oraz na jakiego syndyka możemy trafić. Wszystkie te informacją na pewno przybliżą Ci instytucję upadłości i pomogą w zrozumieniu jego celu, czyli spłaty wierzycieli oraz oddłużenia wnioskodawcy.

Gdzie znajduje się sąd upadłościowy w Tarnowie?

W przypadku Tarnowa oraz okolicznych miejscowości istnieje możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką bezpośrednio w biurze podawczym. Siedziba Sądu Rejonowego w Tarnowie (SR) znajduje się przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 27. W pobliżu zlokalizowana jest również siedziba Prokuratury oraz Zakład Karny. Sprawy upadłościowe rozpatruje V Wydział Gospodarczy. Nie zostawiajmy więc wniosku w okienkach przeznaczonych dla wydziałów cywilnych.

Szczegółowe informacje nt. lokalizacji biura podawczego oraz godzin jego działania dostępne są na stronie sądu. Według danych dostępnych na dzień projektowania artykułu biuro zlokalizowane jest na parterze budynku w pokoju nr 19 i obsługuje interesantów w następujące dni:

  • poniedziałek: 8.00 – 18.00
  • wtorek-piątek: 8.00 – 15.45

Na stronie internetowej SR znajdziemy informacje, że sąd nie posiada miejsc parkingowych przeznaczonych dla uczestników postępowań sądowych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się parkingi miejskie pozwalające na zostawienie pojazdu na czas wizyty. Jeśli mieszkamy w okolicy, można również rozważyć skorzystanie z usług komunikacji miejskiej.

Lokalizacja SR w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27

Na tle okolicznych zabudowań bez trudu dostrzeżemy potężny budynek wymiaru sprawiedliwości z niebieskimi fragmentami elewacji przed wejściem. Dla osób niepełnosprawnych zainstalowano specjalny podjazd umożliwiający dostanie się do środka. Tarnowski sąd obejmuje swoją właściwością miasto oraz gminy:

  • Lisia Góra, Pleśna, Radłów
  • Skrzyszów, Tarnów
  • Wojnicz, Wierzchosławice

Szczegółowy wykaz miejscowości podlegających pod tarnowski sąd znajdziemy w pliku dostępnym na stronie internetowej (sprawdź tutaj). Jeśli zdecydujemy się na złożenie wniosku za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), to tam również należy wskazać sąd do którego powinno trafić pismo. Dlatego rzetelnie sprawdźmy pod który wydział dokładnie podlegamy, żeby ustrzec się niepotrzebnych komplikacji.

Kto orzeka w wydziale upadłościowym w Tarnowie?

Obecnie w wydziale odpowiedzialnym za rozpatrywanie spraw upadłościowych orzeka 4 sędziów. Dodatkowo do pomocy oddelegowano 2 referendarzy oraz 2 asystentów. Pełną obsadę kadrową wydziału gospodarczego sprawdzimy tutaj. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę wniosków upadłościowych należy się spodziewać, że skład osobowy w najbliższym czasie znacznie się powiększy. Trend ten możemy zaobserwować również w innych wydziałach orzekających w sprawach niewypłacalnych dłużników na terenie całego kraju.

Każdy z sędziów posiada niezbędną wiedzę teoretyczną obejmującą tematykę upadłości konsumenckiej oraz doświadczenie w orzekaniu w postępowaniach cywilnych. Wnioskując o oddłużenie jako osoba fizyczna warto pamiętać, że tutaj znajdą zastosowanie reguły dowodowe określone w procedurze cywilnej. W rezultacie powinniśmy wykazać okoliczności powoływane w treści wniosku na podstawie dostępnych nam dowodów (dokumenty dotyczące zadłużenia, raport BIK, korespondencja od komornika).

Dworzec kolejowy w Tarnowie przy Placu Dworcowym

Chociaż wydział upadłości w Tarnowie nie należy do największych, to nie zmienia to faktu, że sędziowie działają na tych samych przepisach prawa. Nie nastawiajmy się na taryfę ulgową. Klucz to sumienne przygotowanie do procesu. W szczególności zapoznajmy się z podstawowymi zasadami obowiązującymi w upadłości – sposób zarządzania majątkiem, reguły dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz metodologia ustalania planu spłaty wierzycieli.

Jak szybko sąd upadłościowy w Tarnowie rozpatruje wnioski o upadłość konsumenta?

Tempo rozpatrywania spraw upadłościowych zależy od kilku podstawowych czynników, do których zaliczamy: stopień obłożenia pracą konkretnego sędziego, poziom skomplikowania sprawy, biegłość w obsłudze portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Każdy z nich wpływa na ostateczny termin załatwienia sprawy i wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Osobie zadłużonej zależy, żeby orzeczenie zapadło jak najszybciej. Jest to w pełni zrozumiałe, tym bardziej gdy sytuacja finansowa pogarsza się z miesiąca na miesiąc i coraz trudniej jest spiąć budżet domowy. Skutek upadłości w postaci zawieszenia postępowań egzekucyjnych pozwala na złapanie głębszego oddechu od narastającego zadłużenia.

Poszukując informacji dotyczących czasu rozpatrywania spraw upadłościowych warto zapoznać się z okresowymi sprawozdaniami statystycznymi. Są one regularnie składane przez sądy powszechne do Ministerstwa Sprawiedliwości. W przypadku Tarnowa ostatnie dane statystyczne obejmują pierwsze półrocze 2023 r. Zaprezentowana tabela ogranicza się do spraw prowadzonych w systemie KRZ (stan prawny od 1 grudnia 2021).

Postępowania dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zostały oznaczone symbolem GU „of”. Z przedstawionej tabeli wynika, że w pierwszej połowie 2023 r. łącznie rozpatrzono 105 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wpadły również 3 postępowania prowadzone wobec przedsiębiorców.

Z tego blisko 30% rozstrzygnięto w okresie powyżej 1 do 2 miesięcy, czyli w terminie zalecanym przez ustawodawcę. Ponad 16% szczęśliwców otrzymało postanowienie w terminie do 15 dni. Trzeba przyznać, że tempo wręcz ekspresowe. Natomiast sprawy rozpatrywane powyżej 12 miesięcy stanowią niecałe 5%.

Porównując te wyniki z terminami załatwiania spraw o ogłoszenie upadłości w sądach zlokalizowanych na terenie aglomeracji miejskich (Warszawa, Kraków, Katowice), sąd w Tarnowie wypada niezwykle pozytywnie. Można pokusić się o stwierdzenie, że dynamika załatwiania spraw niewypłacalnych konsumentów jest tutaj na wysokim poziomie.

Dedykowana Grupa dla osób zadłużonych, dołączysz?

Specjalnie dla osób zainteresowanych tematyką oddłużania i upadłości konsumenckiej założyliśmy dedykowaną Grupę na Facebooku. Działa pod nazwą Upadłość konsumencka – porozmawiajmy o oddłużaniu. Dołączając do nas uzyskasz dostęp do eksperckiej wiedzy oraz możliwość nawiązania znajomości z innymi osobami borykającym się z trudnościami finansowymi.

Link do Grupy znajdziesz >>>tutaj<<<

Możesz tam śmiało zadawać pytania na interesujące Cię zagadnienia. Istnieje również opcja dodawania postów anonimowo, co oznacza że nie ma konieczności ujawniania nikomu swojej tożsamości. Dodatkowo grupa ma charakter zamknięty i dostęp do niej posiadają wyłącznie osoby zaakceptowane przez administratora.

Dołącz teraz!

Gdzie znajdę rachunki do wniesienia opłat w upadłości konsumenckiej?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką obciążone jest opłatą sądową. Aktualnie wynosi ona 30 zł. Trzeba przyznać, że jest to stosunkowo niewiele jak za szansę na oddłużenie i rozpoczęcie życia na nowo. Zgadzasz się? Płatności możemy dokonać bezpośrednio w kasie sądu lub zlecając przelew bankowy na właściwy rachunek sądu. Lista rachunków dostępna jest na stronie głównej (sprawdź tutaj). Oczywiście wpłata wędruje na rachunek dochodów budżetowych.

Wybierając wariant z przelewem warto zapoznać się z wytycznymi sądu co do zakresu informacji wpisywanych w treść zlecenia, w szczególności podajemy takie dane jak:

  • imię i nazwisko wpłacającego
  • nazwa sądu i wydziału do którego jest kierowana wpłata
  • określenie strony przeciwko której wnoszony jest pozew (o ile dotyczy)
  • sygnatura akt, o ile jest już nadana

Jeśli chodzi o opłaty, to w przypadku skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika, pojawi się obowiązek wniesienia opłaty skarbowej. Jej wysokość to 17 zł. Tutaj podmiotem właściwym do przyjęcia opłaty będzie Miasto i Gmina Tarnów. Rachunek znajdziemy w biuletynie informacji publicznej (ustalisz tutaj). Istnieje również opcja dokonania wpłaty bezpośrednio w kasie urzędu.

Syndyk z Tarnowa – na kogo mogę trafić?

W treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości sąd zamieści informację o osobie wyznaczonej do pełnienia funkcji syndyka. Stanowisko to mogą objąć wyłącznie osoby dysponujące licencją doradcy restrukturyzacyjnego oraz legitymujące się wpisem na listę doradców prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełna listów osób uprawnionych do piastowania funkcji syndyka dostępna jest w portalu KRZ w zakładce „Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych”.

Według danych z wyszukiwarki KRZ w Tarnowie działa 5 syndyków (5:0 dla mężczyzn). Warto wiedzieć, że na syndyka sędzia może wyznaczyć osobę mającą siedzibę poza właściwością sądu tarnowskiego. Nie występuje tutaj rejonizacja (działanie na obszarze określonego przepisami rewiru), jak w przypadku komorników. Przykładowo, Sąd Rejonowy w Tarnowie ogłosił upadłość dłużnika zamieszkałego w Bochni, a do pełnienia funkcji syndyka wyznaczył doradcę mającego siedzibę w kancelarii w Krakowie. Taki scenariusz jest możliwy.

Mauzoleum generała Józefa Bema w Parku Strzeleckim w Tarnowie

Jeśli chodzi o samo podejście syndyków do osób zadłużonych, to nie należy bać się spotkania lub rozmowy telefonicznej. Na pewno dobrym pomysłem będzie solidne przygotowanie przed wizytą, w tym zabranie dokumentacji dotyczącej zadłużenia oraz posiadanego majątku. Same spotkania najczęściej odbywają się w miejscu zamieszkania dłużnika lub bezpośrednio w kancelarii syndyka. Zawiadomienie o terminie spotkania otrzymamy telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną.

Czy warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką w Tarnowie?

Wydział upadłościowy w Tarnowie działa stosunkowo szybko i sprawnie. Ze względu na znacznie mniejszą liczbę postępowań (względem Krakowa lub Rzeszowa) jest w stanie na bieżąco obsługiwać spływające do niego pisma. Osoby, którym dosłownie pali się grunt pod stopami, najpewniej będą zadowolone z czasu rozpoznania wniosku. Trzeba przy tym pamiętać, że ogłoszenie upadłości to pierwszy krok na ścieżce do oddłużenia.

Dodatkową zaletą wnioskowania o upadłość bezpośrednio w Tarnowie jest sprawna obsługa Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Osoby pracujące w wydziale potrafią wykonywać w portalu KRZ wszystkie niezbędne czynności. To automatycznie przekłada się na dynamikę sprawy i możliwość jej rychłego zakończenia. W szczególności bez problemów uzyskamy dostęp do akt sprawy lub odbierzemy korespondencję sądowa za pośrednictwem portalu.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Tarnowie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji z jednym z naszych konsultantów. Odpowiemy na pojawiające się pytania i doradzimy w wyborze dogodnej formy oddłużenia. Formularz kontaktowy znajdziesz tutaj.

Zamów
bezpłatną
konsultację

Bezpłatna konsultacja to 15-minutowa rozmowa telefoniczna przeznaczona dla osób zamierzających rozpocząć proces oddłużania. Rozmowa jest niezobowiązująca.

Zamów bezpłatną konsultację